Nieuws van Collectief Noord-Holland Zuid

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

19-06-2019

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw’. Komende maanden wordt hard gewerkt aan een pakket maatregelen dat daadwerkelijk effect heeft op bodemkwaliteit, biodiversiteit […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

25-05-2019

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder waar de boeren kruidenrijkgrasland of uitgesteld maaien hebben afgesproken. Het is daar bomvol. Dit laat zien dat er in deze […]

lees verder »

Bovenkerkerpolder 83% van de grutto's loopt met kuikens - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

22-05-2019

De bovenkerkerpolder levert weer zijn trouwe bijdrage aan het instand houden van de grutto's: 83% van de broedende gurto's loopt met kuikens op percelen waar de vogels rust hebben tot dat de kuikens kunnen vliegen. In het 'kuikenland' lopen de […]

lees verder »

Studiedag kruidenrijk

14-05-2019

Kenniskring Open Gras­land/​Weidevogel­beheer woensdag 29 mei 2019, 10:00 Rindijk 26 (Kees Lambalk) Nes aan de Amstel  Op woensdag 29 mei is er een over kruidenrijk grasland.    […]

lees verder »

Weer meer eilanden voor sterns - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

08-05-2019

Het collectief heeft wegens succes het aantal eilanden voor Visdieven flink uitgebreid, er liggen er nu meer in de Middelpolder, nieuwe locaties zijn de Meerwijkplas bij Haarlem, Greenpark in Aalsmeer en de ster van Loosdrecht. Op de Video Collectiefmedewerker Ton Rewijk […]

lees verder »

Met kleine aanpassingen in je bedrijfsvoering kun je al snel meer biodiversiteit realiseren.” - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

07-05-2019

Biodiversiteit staat boven aan de agenda van de wereldpolitiek. In Nederland is de landbouw de belangrijkste speler als het gaat om deze problematiek. Op de website WEIDEWINST tips om de biodiversiteit op je boerderij te vergroten -bittere noodzaak! Een initiatief […]

lees verder »

GLB-pilot van start - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

27-04-2019

Tweejarig pilotproject In maart zijn we gestart met tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2021 of (waarschijnlijker) in 2022 van kracht wordt. Daarin zullen de betalingen sterker dan […]

lees verder »

Hart van de Ronde Hoep Overvol weidevogels - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

23-04-2019

Steen en been geklaag over de droogte. In het natte hart van de Rondehoep is voller dan vol met weidevogels. Grutto van 195 naar 238 paar, een record voor deze eeuw. Kievit van 188 naar 235, herstel na de dip […]

lees verder »

Groen goud - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

15-04-2019

Terreinbeheerders, milieuorganisaties en landbouworganisaties, waaronder Collectief Noord-Holland Zuid en LTO Noord, hebben een plab uitgewerkt voor Biodiversiteits herstel in de provincie. Het plan wordt aangeboden aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.   LEES HIER HET PLAN […]

lees verder »

1 - 10 [11 - 20] [21 - 30] [31 - 40] ... [ 199 ] volgende >>>

Overzicht van nieuwsberichten.