Nieuws van Collectief Noord-Holland Zuid

Gras en Grutto: ervaringen in Amstelland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

03-09-2019

In het tijdschrift De Levende Natuur verschijnt deze maand een thema nummer over natuurinclusieve landbouw.   […]

lees verder »

Rapport over bodemdaling en landbouw in Noord-Holland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

31-08-2019

Resumerend De tijd is rijp voor daden in de vorm van het durven beproeven van een nieuwe procesmatige aanpak. Voor het belonen van initiatieven van de streekbewoners. Voor het ‘loslaten’ om te kunnen realiseren. Voor het geven van ruimte en het bieden […]

lees verder »

tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

22-07-2019

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2022 van kracht wordt. Daarin zullen de betalingen sterker worden gekoppeld aan groene tegenprestaties. In de […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

19-06-2019

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw’. Komende maanden wordt hard gewerkt aan een pakket maatregelen dat daadwerkelijk effect heeft op bodemkwaliteit, biodiversiteit […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

25-05-2019

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder waar de boeren kruidenrijkgrasland of uitgesteld maaien hebben afgesproken. Het is daar bomvol. Dit laat zien dat er in deze […]

lees verder »

Bovenkerkerpolder 83% van de grutto's loopt met kuikens - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

22-05-2019

De bovenkerkerpolder levert weer zijn trouwe bijdrage aan het instand houden van de grutto's: 83% van de broedende gurto's loopt met kuikens op percelen waar de vogels rust hebben tot dat de kuikens kunnen vliegen. In het 'kuikenland' lopen de […]

lees verder »

Studiedag kruidenrijk

14-05-2019

Kenniskring Open Gras­land/​Weidevogel­beheer woensdag 29 mei 2019, 10:00 Rindijk 26 (Kees Lambalk) Nes aan de Amstel  Op woensdag 29 mei is er een over kruidenrijk grasland.    […]

lees verder »

Weer meer eilanden voor sterns - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

08-05-2019

Het collectief heeft wegens succes het aantal eilanden voor Visdieven flink uitgebreid, er liggen er nu meer in de Middelpolder, nieuwe locaties zijn de Meerwijkplas bij Haarlem, Greenpark in Aalsmeer en de ster van Loosdrecht. Op de Video Collectiefmedewerker Ton Rewijk […]

lees verder »

Met kleine aanpassingen in je bedrijfsvoering kun je al snel meer biodiversiteit realiseren.” - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

07-05-2019

Biodiversiteit staat boven aan de agenda van de wereldpolitiek. In Nederland is de landbouw de belangrijkste speler als het gaat om deze problematiek. Op de website WEIDEWINST tips om de biodiversiteit op je boerderij te vergroten -bittere noodzaak! Een initiatief […]

lees verder »

GLB-pilot van start - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

27-04-2019

Tweejarig pilotproject In maart zijn we gestart met tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2021 of (waarschijnlijker) in 2022 van kracht wordt. Daarin zullen de betalingen sterker dan […]

lees verder »

1 - 10 [11 - 20] [21 - 30] [31 - 40] ... [ 202 ] volgende >>>

Overzicht van nieuwsberichten.