Nieuws van Collectief Noord-Holland Zuid

Late kerkuilen - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

05-11-2019

In de bovenkerkerpolder vond het team van de vogelwerkgroep Ouderkerk dat de nestkasten schoonmaakt nog onverwacht drie jonge kerkuilen eind oktober -die gaan pas in november vliegen! […]

lees verder »

Akkerranden langs mais in de Bovenkerkerpolder nog vol leven - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

25-10-2019

Vrijwilligers hebben op een mooie dag in oktober gekeken welke insecten en vogels gebruik maken van de nog niet gemaaide bloemenranden langs maispercelen in de Bovenkerkerpolder. Ze zitten vol leven, vlinders, bijen, libellen en vogels! Genoteerd werden: graspieper, houtduif, koperwiek, nijlgans, […]

lees verder »

De boer is een regisseur - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

19-10-2019

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam businessmodel. Dan werken ze samen met andere partijen aan biodiversiteit. Researcher Dorith Vermunt van  de Universiteit Utrecht gaat nog verder. […]

lees verder »

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

04-10-2019

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en Waterdag 2019. Zij zijn belangrijke partners in het verbeteren van de waterkwaliteit in de sloten rond hun bedrijf. Tijdens de […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

29-09-2019

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou het effect zijn op de insekten? We mogen verwachten dat meer variatie in de vegetatie meer soorten insekten een kans […]

lees verder »

Bloemrijk beheer Middenweg Bovenkerkerpolder

29-09-2019

Bloemrijke bermen krijg je niet zo maar. Veel bermen worden 'geklepeld' -de planten worden in snippers achtergelaten in de berm. Gevolg is dat de bodem vruchtbaar wordt, de begroeiing bestaat dan vaak uit gras met brandnetel. Maaien en afvoeren is […]

lees verder »

Wintervoedselakkers in het Gooi - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

22-09-2019

De gewassen op een heel aantal kleine akkers in het gooi worden niet geoogst met als doel insecten en vogels bescherming en voedsel te geven. De kruiden, bijen, vlinders en vogels die vroeger algemeen voorkwamen op de akkers worden zeldzaam. Doordat […]

lees verder »

Kleine parelmoervlinder in het Gooi - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

22-09-2019

Onderzoekers van de Vlinderstichting die de vlinders op de bloemrijke akkerranden in het gooi monitoren, meldden enthousiast dat de Kleine Parelmoervlinder zich in 2019 goed liet zien. Deze soort is vooral bekend van de duinen en lijkt zich nu naar […]

lees verder »

Gras en Grutto: ervaringen in Amstelland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

03-09-2019

In het tijdschrift De Levende Natuur verschijnt deze maand een thema nummer over natuurinclusieve landbouw.   […]

lees verder »

Rapport over bodemdaling en landbouw in Noord-Holland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

31-08-2019

Resumerend De tijd is rijp voor daden in de vorm van het durven beproeven van een nieuwe procesmatige aanpak. Voor het belonen van initiatieven van de streekbewoners. Voor het ‘loslaten’ om te kunnen realiseren. Voor het geven van ruimte en het bieden […]

lees verder »

1 - 10 [11 - 20] [21 - 30] [31 - 40] ... [ 210 ] volgende >>>

Overzicht van nieuwsberichten.