Nieuws van Collectief Noord-Holland Zuid

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

14-01-2020

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar het effect van de randen op vlinders en andere insecten. Daarbij worden […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

08-01-2020

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van de randen. […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019 - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

08-01-2020

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 (zie download hieronder). Opvallend is dat de negatieve trend van de graspieper, slobeend en gele kwikstaart is gestopt. Ze gaan […]

lees verder »

Overzicht weidevogels en weidevogelbeheer 2019 - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

02-01-2020

Ieder jaar proberen we inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen die onze leden nemen op weidevogels -en bloemen, vlinders , bijenen andere insekten. LEES HET VERSLAG! […]

lees verder »

Koeien en Kruiden - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

19-11-2019

Nieuwsbrief koeien en Kruiden. Collectief Noord-Holland Zuid doet mee aan een project om te leren hoe we meer kruiden kunnen krijgen in het grasland dat voor jonge weidevogels wordt beheerd. Studenten en doecenten  van Van Hall Larenstein doen het onderzoek. Lees […]

lees verder »

Strokenteelt goed voor akkervogels - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

13-11-2019

Een paar grote blokken met elk één enkele monocultuur vervangen doorstroken met verschillende gewassen biedt voordelen. Plaaginsecten krijgen minder kans zich massaal uit te brieden en natuurlijke bestrijders van die insecten kunnen makkelijker de plaag onder de duim houden -zeker […]

lees verder »

Late kerkuilen - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

05-11-2019

In de bovenkerkerpolder vond het team van de vogelwerkgroep Ouderkerk dat de nestkasten schoonmaakt nog onverwacht drie jonge kerkuilen eind oktober -die gaan pas in november vliegen! […]

lees verder »

Akkerranden langs mais in de Bovenkerkerpolder nog vol leven - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

25-10-2019

Vrijwilligers hebben op een mooie dag in oktober gekeken welke insecten en vogels gebruik maken van de nog niet gemaaide bloemenranden langs maispercelen in de Bovenkerkerpolder. Ze zitten vol leven, vlinders, bijen, libellen en vogels! Genoteerd werden: graspieper, houtduif, koperwiek, nijlgans, […]

lees verder »

De boer is een regisseur - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

19-10-2019

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam businessmodel. Dan werken ze samen met andere partijen aan biodiversiteit. Researcher Dorith Vermunt van  de Universiteit Utrecht gaat nog verder. […]

lees verder »

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

04-10-2019

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en Waterdag 2019. Zij zijn belangrijke partners in het verbeteren van de waterkwaliteit in de sloten rond hun bedrijf. Tijdens de […]

lees verder »

1 - 10 [11 - 20] [21 - 30] [31 - 40] ... [ 216 ] volgende >>>

Overzicht van nieuwsberichten.