Wat brengt Boer aan het roer in de Bovenkerkerpolder?

17-11-2023

'De Boer aan het roer werkt verbredend'. Voor onze leden Kees Lambalk en Bart Wesselingh uit de Bovenkerkerpolder is dat de kern van de oogst van de eerste fase van "hun" polderproces. ‘Het gebiedsproces in de Bovenkerkerpolder heeft samenhang en contacten opgeleverd tussen boeren en andere gebiedspartijen. Wij veehouders zijn in gesprek met waterschap, provincie, gemeente en andere organisaties. En daarbij is iedereen gelijk’.

Het polderproces in de Bovenkerkerpolder is nu bijna twee jaar onderweg onder het programma Boer aan het Roer. Binnenkort wordt deze eerste fase met het ondertekenen van een intentieovereenkomst afgesloten. Dan gaat een nieuwe fase in: de uitvoering. De boeren hebben het collectief gevraagd om het stokje van het Boer-aan-het-roerprogramma over te nemen en deze fase op te starten. Per oktober is daarvoor een ervaren kracht aangesteld.

Lees de ervaringen van Kees en Bart in het interview met hen op pagina 8 in deze uitgave "Lessen voor successen 2023" van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), als een van de opvallende landbouwprojecten in het stroomgebied Rijn-West.

De activiteiten van DAW in ons werkgebied lopen vooral via het Landbouwportaal Noord-Holland en Landbouwportaal Rijnland. Met het Landbouwportaal willen overheden en het DAW het boeren en tuinders zo gemakkelijk mogelijk maken om te werken aan duurzaam bodem- en waterbeheer. Het collectief maakt het liefst gebruik van de portalen vanuit een gezamenlijke en integrale aanpak op polderniveau, zoals in het polderproces Bovenkerkerpolder.

 

Links:

Interview met Kees Lambalk en Bart Wesselingh op p8

Programma Boer aan het Roer

Landbouwportaal Noord-Holland

Landbouwportaal Rijnland

Website DAW

 

Bovenkerkerpolder is trending

Met drie media-uitingen in één week, is de Bovenkerkerpolder welhaast trending te noemen. Dat past helemaal bij de positieve trend […]

lees verder »

Leden Amstelland beplanten hun erf

Zestien van onze leden in Amstelland zijn gestart met het planten van extra bomen op en rond hun erf en […]

lees verder »

Gedeputeerden PNH op bezoek bij de agrarische collectieven

Kennismaken met de agrarische collectieven van Noord-Holland. Dat was de reden van de ontmoeting op 31 januari tussen de nieuwe […]

lees verder »

meer nieuws »