Spaarnwoude

Rondom het oude kerkje van spaarnwoude en in de Hekslootpolder tegen de stad aan liggen nog interessante weidevogelgebieden.

In de verenigde binnenpolder sluiten de boeren aan bij de Koningshoeve die hier al honderden hectaren weidevogelvreindelijk beheert met nestbescherming en een rustperiode op de weilanden.

De inzet voor waterkwaliteit is groot in deze regio: tientallen kilometers sloot wordt ecologisch beheerd. Daarnaast zijn er tientallen kilometers bufferstroken langs de stroken -hier komt geen mest en het gras wordt bij de eerste maaibeurt gespaard, wat een belangrijke bijdrage levert aan de biodveristeit.

Hier kunt u het verslag lezen van de weidevogelbescherming in de Verenigde Binnenpolder.

Tussen Amsterdam, Haarlem en Velsen ligt het recreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied is eind jaren '60 aangelegd als groene buffer tegen de opkomende verstedelijking. Naast talrijke recreatieve voorzieningen, zoals parken, golfbanen etc., is ook het polderlandschap behouden. Boeren onderhouden het traditionele landschap met extra zorg voor de natuur.