Over ons

Zo'n 170 agrarische bedrijven in vijf deelregio's zetten zich actief in voor de natuur in Noord-Holland onder het Noordzeekanaal. Samen vormen zij het agrarisch natuurcollectief Noord-Holland Zuid, één van de 40 landelijke collectieven onder de paraplu van BoerenNatuur. De collectieven zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) maatregelen door hun leden om leefgebieden van diverse soorten (weide)vogels, insecten en reptielen in stand te houden of uit te breiden. 

De uitvoer van het ANLb verloopt via de beheerpakketten, samengebracht in het NHZ Beheerpakkettenboekje ANLb23: deel grasland en deel bouwland.

De organisatie van Collectief NHZ bestaat uit een bestuur en een klein uitvoeringsteam onder leiding van de gebiedscoördinator.  

 

Bestuur


Voorzitter

Gijsbert Vink, melkveehouder in regio Spaarndam

Vice Voorzitter

Kees Lambalk, melkveehouder in regio Amstelland

Penningmeester

Henk-Jan Soede, melkveehouder in regio Vechtvallei

Secretaris

Leony Tensen, akkerbouwer in regio Haarlemmermeer

Alg. bestuurslid namens LTO

Dick-Jan Koster, adviseur management & strategie bij PPP-Agro Advies

 

 

De leden van het uitvoeringsteam en hun aandachtsgebieden:

 

 • Gieljan Beijen: Gooi en algemene gebiedscoördinatie
   
 • Mark Kuiper: Amstelland en weidevogelbeheer
   
 • Dave Dirks: Haarlemmermeer
   
 • Gerda Heijdra: Vechtvallei 
   
 • Andries Kamstra: Spaarnwoude en watermaatregelen
   
 • Jelle Vink: contractbeheer
   
 • Aad van Paassen: weidevogel- en predatiebeheer Amstelland