Leefgebieden: open grasland

  1. Als er gemaaid wordt, wordt er om de nesten heen gemaaid.
  2. Als er (veel) koeien in de wei komen, wordt er een nestbeschermer op het nest gezet.
  3. Op 300 ha. wordt het gras pas gemaaid in juni, als na controle is gebleken dat er geen kuikens meer lopen.
  4. Op 25 ha. gaat het vee begin mei van het perceel af en blijft er rust tot half juni.
  5. Rondom 80 ha. grasland waar pas in juni wordt gemaaid, wordt het water in de sloten hoog gezet.
  6. Op 32 ha. grasland grazen tussen april en half juni heel weinig koeien, zodat de weidevogels alle ruimte krijgen.
  7. Over een lengte van 140 kilometer krijgen slootkanten over een breedte van 2 meter een kruidenrijk karakter en laat de boer het gras staan als hij de eerste keer maait.

 

 

Open grasland is een belangrijk onderdeel van de boerennatuur in Noord-Holland Zuid. Het beheer is gericht op weidevogels. 100 agarische bedrijven in de regio zetten zich in om de weidevogels te behouden op meer dan 2000 ha. grasland.

Vrijwilligers helpen bij het zoeken van nesten die beschermd moeten worden.

Veldbijeenkomst Kruidenrijk grasland Weesp goed bezocht - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

28-09-2021

In Weesp konden de leden van NHZ met eigen ogen gaan bekijken wat er terecht is gekomen van het Pure Graze grasland bij Cock Verweij. Met commentaar van deskundigen en de wethouder werd duidelijk dat dit top productieve mengsel van […]

lees verder »

PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

11-05-2021

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling worden van het Europese landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van kracht wordt.  Dat blijkt uit de tweejarige pilot ‘Vergroening van waterrijke […]

lees verder »

Goed zorgen voor de bodem is goed zorgen voor de koe - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

04-05-2021

Een hele leuke grasmat – zo typeerde veehouder Rino van ‘t Schip het gras op zijn percelen in Nes aan de Amstel. Maar het kon vast nog beter. Daarom vroeg hij twee jaar geleden of bodemcoach Dick Jan Koster met […]

lees verder »