Leefgebieden: open grasland

  1. Als er gemaaid wordt, wordt er om de nesten heen gemaaid.
  2. Als er (veel) koeien in de wei komen, wordt er een nestbeschermer op het nest gezet.
  3. Op 300 ha. wordt het gras pas gemaaid in juni, als na controle is gebleken dat er geen kuikens meer lopen.
  4. Op 25 ha. gaat het vee begin mei van het perceel af en blijft er rust tot half juni.
  5. Rondom 80 ha. grasland waar pas in juni wordt gemaaid, wordt het water in de sloten hoog gezet.
  6. Op 32 ha. grasland grazen tussen april en half juni heel weinig koeien, zodat de weidevogels alle ruimte krijgen.
  7. Over een lengte van 140 kilometer krijgen slootkanten over een breedte van 2 meter een kruidenrijk karakter en laat de boer het gras staan als hij de eerste keer maait.

 

 

Open grasland is een belangrijk onderdeel van de boerennatuur in Noord-Holland Zuid. Het beheer is gericht op weidevogels. 100 agarische bedrijven in de regio zetten zich in om de weidevogels te behouden op meer dan 2000 ha. grasland.

Vrijwilligers helpen bij het zoeken van nesten die beschermd moeten worden.

Project Optimalisatie kruidenrijk grasland

01-05-2023

Project Optimalisatie kruidenrijk grasland In het project optimalisatie kruidenrijk grasland wordt door Hogeschool van Hall Larenstein in samenwerking met de agrarische collectieven en het Louis Bolk Instituut, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van extensief kruidenrijk grasland vanuit het oogpunt van de […]

lees verder »

Volg een grutto

01-05-2023

Collectief NHZ neemt deel aan het grote onderzoek VeenVitaal van de Vrije Universiteit Amsterdam. VeenVitaal onderzoekt welke ingrepen in het landschap effectief zijn voor het herstel van soortenrijkdom en bodemgezondheid. Het project onderzoekt hoe dit herstel bijdraagt aan de versteviging van verschillende ecosysteemdiensten in het […]

lees verder »

De grutto kán wel geholpen worden

23-06-2022

Nu het weidevogelseizoen op z'n einde loopt, komen Mark Kuiper van NHZ en René Faber van RVV in Trouw nog even terug op het rapport van de Rekenkamer van vorig jaar.   […]

lees verder »