Leefgebieden: open grasland

  1. Als er gemaaid wordt, wordt er om de nesten heen gemaaid.
  2. Als er (veel) koeien in de wei komen, wordt er een nestbeschermer op het nest gezet.
  3. Op 300 ha. wordt het gras pas gemaaid in juni, als na controle is gebleken dat er geen kuikens meer lopen.
  4. Op 25 ha. gaat het vee begin mei van het perceel af en blijft er rust tot half juni.
  5. Rondom 80 ha. grasland waar pas in juni wordt gemaaid, wordt het water in de sloten hoog gezet.
  6. Op 32 ha. grasland grazen tussen april en half juni heel weinig koeien, zodat de weidevogels alle ruimte krijgen.
  7. Over een lengte van 140 kilometer krijgen slootkanten over een breedte van 2 meter een kruidenrijk karakter en laat de boer het gras staan als hij de eerste keer maait.

 

 

Open grasland is een belangrijk onderdeel van de boerennatuur in Noord-Holland Zuid. Het beheer is gericht op weidevogels. 100 agarische bedrijven in de regio zetten zich in om de weidevogels te behouden op meer dan 2000 ha. grasland.

Vrijwilligers helpen bij het zoeken van nesten die beschermd moeten worden.

De grutto kán wel geholpen worden

23-06-2022

Nu het weidevogelseizoen op z'n einde loopt, komen Mark Kuiper van NHZ en René Faber van RVV in Trouw nog even terug op het rapport van de Rekenkamer van vorig jaar.   […]

lees verder »

Het nieuwe weidevogelseizoen is begonnen!

16-03-2022

Gelukkig trekt de natuur zich niets aan van oorlogsgeweld: kieviten zijn druk met het voorbereiden van hun nesten, het eerste kievitsei van 2022 is op 9 maart in Hengevelde (OV) gevonden en de eerste grutto’s zijn al terug uit Afrika. […]

lees verder »

Artikel over weidevogels in Amstelveens Nieuwsblad

15-01-2022

Dankzij gunstig weer was 2021 goed jaar voor weidevogels in Amstelland. Het ene jaar gaat het beter met de weidevogels dan het andere, dat heeft vaak veel te maken met het weer. Als de inspanningen die de boeren, vrijwillgers en jagers doen […]

lees verder »