Leefgebieden: open grasland

  1. Als er gemaaid wordt, wordt er om de nesten heen gemaaid.
  2. Als er (veel) koeien in de wei komen, wordt er een nestbeschermer op het nest gezet.
  3. Op 300 ha. wordt het gras pas gemaaid in juni, als na controle is gebleken dat er geen kuikens meer lopen.
  4. Op 25 ha. gaat het vee begin mei van het perceel af en blijft er rust tot half juni.
  5. Rondom 80 ha. grasland waar pas in juni wordt gemaaid, wordt het water in de sloten hoog gezet.
  6. Op 32 ha. grasland grazen tussen april en half juni heel weinig koeien, zodat de weidevogels alle ruimte krijgen.
  7. Over een lengte van 140 kilometer krijgen slootkanten over een breedte van 2 meter een kruidenrijk karakter en laat de boer het gras staan als hij de eerste keer maait.

 

 

Open grasland is een belangrijk onderdeel van de boerennatuur in Noord-Holland Zuid. Het beheer is gericht op weidevogels. 100 agarische bedrijven in de regio zetten zich in om de weidevogels te behouden op meer dan 2000 ha. grasland.

Vrijwilligers helpen bij het zoeken van nesten die beschermd moeten worden.

Verslag weidevogels 2018 - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

20-03-2019

Met Aad van Paassen werkt ons collectief aan een nieuwe functie voor de website Boerenlandvogelmonitor. Hiermee kunnen verhelderende kaarten en diagrammen worden gemaakt die inzicht geven in de ontwikkelingen van de weidevogelstand en laten zien hoe het beheer uitpakt. […]

lees verder »

Koeien en Kruiden - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

13-03-2019

Nieuwsbrief Koeien en Kruiden  […]

lees verder »

Nieuwsbericht RTV Noord-Holland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

08-03-2019

Nieuwsbericht met Jan Geijsel en Mark Kuiper […]

lees verder »