Nieuws van Collectief Noord-Holland Zuid

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland

22-12-2020

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland? In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken van graslanden biedt kansen voor biodiversiteit. Onderzoekers Judith Westerink, Jan Hassink, Conny Bufe en Wim Ozinga spraken met boeren in […]

lees verder »

(S)ken je sloot: viewer open - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

20-12-2020

Sinds 2017 is een flinke groep boeren in het werkgebied van Waterschap AGV actief aan het vastleggen hoe de sloten er uit zien: hoe diep is het water, hoe dik de baggerlaag en welke planten groeien er. Deze informatie kunnen […]

lees verder »

Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

18-12-2020

Zoals ieder jaar heeft Landschap Noord-Holland weer een prachtig vormgegeven verslag gemaakt over de Boerenlandvogels in de provincie. Dit jaar is het weer een degelijk boekwerk geworden met veel informatie die iedere boer zal helpen om een goed beeld te […]

lees verder »

Verslag bufferstroken Haarlemmermeer 2020 - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

02-12-2020

In 2020 kon collectief NHZ aan de bestaande 24 ha. akkerranden nog eens 18 ha. toevoegen. Met 42 ha. werd over een lengte van ruim 120 kilometer bloemrijke rand gerealiseerd.   We kunnen nu door bufferstroken langs water, stroken in de droge dooradering, wintervoedselakkers […]

lees verder »

Vacature - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

01-12-2020

Collectief Noord-Holland Zuid is op zoek naar een manager (m/v) die affiniteit heeft met de landbouw en het natuurbeheer op het boerenland om sturing te geven aan de organisatie.   Download de vacature […]

lees verder »

Strokenteelt in de Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

30-11-2020

In de Haarlemmermeer zijn al enkele biologische akkerbouwers, Een van de leden van NHZ, Izak Bos gaatr ok omschakelen naar een biologische aanpak. Een van de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt, zijn aaltjes in de bodem. Die aaltjes, legt hij uit, […]

lees verder »

Oeverafkalving in de veenweiden - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

22-11-2020

Oeverafkalving vindt wijdverspreid plaats in het veenweidegebied. Waardevolle landbouwgrond kalft af door golfslag, stroming en door het wegspoelen van veraard en waterverzadigd veen. In het veenweidegebied is afkalving te zien aan steil geworden oevers langs de grotere watergangen of aan oeververzakking langs […]

lees verder »

Beheermonitoring Boerenlandnatuur 2020 - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

11-11-2020

Ook in 2020 hebben alle betrokken (met name boeren) bij het weidevogelbeheer in Noord-Holland Zuid grote inspanningen gedaan om weidevogels, zoals grutto, aan een goed broedsucces te helpen. Er was veel kuikenland geregeld dat laat werd gemaaid.   LEES HET UITGEBREIDE VERSLAG […]

lees verder »

Boeren van Amstel breekt door! - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

29-10-2020

Boeren van Amstel breekt door! (klik en luister naar de podcast!)   De Boeren van Amstel leveren uit eigen fabriek al ruim een jaar hun heerlijke zuivel aan bedrijven en consumenten uit Amsterdam en omstreken. Nu kunnen nóg meer mensen kennis maken met […]

lees verder »

[1 - 10] [11 - 20] 21 - 30 [31 - 40] [41 - 50] [51 - 60] ... [ 284 ] volgende >>>

Overzicht van nieuwsberichten.