Nieuws van Collectief Noord-Holland Zuid

Apparaat om slootkanten in te zaaien

13-08-2020

We willen graag bloemrijke slootkanten in de polders. Maar mechanisch inzaaien van schuine kantjes langs het water is haast onmogelijk!? Collectief Noord-Holland Zuid heeft de oplossing gevonden met een installatie die aan een mechanische arm naast de trekker hangt! […]

lees verder »

Argusvlinder doet het goed in Bovenkerkerpolder - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

09-08-2020

In de Bovenkerkerpolder worden tientallen argusvlinders waargenomen begin augustus.   De argusvlinder is een soort die voorkomt in extensief gebruikt grasland met veel bloemen. In korte tijd verloren we 90% van de populaties in Nederland, in het oosten van het land is […]

lees verder »

Nieuwsbrief Kruidenrijk grasland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

06-08-2020

Voordelen kruidenrijk grasland voor deelnemende melkveebedrijven • Ondanks de droogte van het afgelopen voorjaar blijft het kruidenrijk gras doorgroeien, zowel de grassen als de kruiden. • De oogst kan ingezet worden als voer voor droge koeien of jongvee. Maar ook als aanvulling […]

lees verder »

Provincie: eigen risico ganzenschade 20% - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

17-07-2020

Gedeputeerde staten stellen voor een eigen risico van 20% in te voeren wanneeer boeren ganzenschade claimen. De redenering is dat de boeren dan beter hun best doen ganzen te bestrijden. […]

lees verder »

GLB-pilot Akkerbelt: Groenblauwe dooradering voor insecten in de Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

17-07-2020

Akkerbouwers in het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer testen binnen de pilot Akkerbelt dit jaar nieuwe veldmaatregelen die mogelijk onderdeel gaan uitmaken van de vergroening in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) na 2022. […]

lees verder »

Landbouwportaal Noord-Holland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

01-07-2020

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en bodemkwaliteit, voor een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Er zijn coaches met kennis over erfafspoeling, gewasbescherming en bodemgebruik. Maar ook over voldoende […]

lees verder »

(S)ken je sloot - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

25-06-2020

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot en op de waterkwaliteit. Ook voor de boeren is het leuk en leerzaam om te weten welke planten langs en […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

10-06-2020

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de Haarlemmermeer zetten we in op het realiseren van een groenblauwe dooradering, ook om de insecten weer leefruimte geven. Op de […]

lees verder »

Drukdrainage voor weidevogels in Spengen - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

10-06-2020

Bij onze buren in Utrecht heeft veehouder Paul Blonk in de polder Spengen drukdrainage laten aanleggen om de grondwaterstand hoog te zetten voor de weidevogels. Juist in deze droge tijd lijkt dat goed te werken.  […]

lees verder »

ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020 - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

04-06-2020

Van 28 mei tot en met 8 juli 2020 ligt het ‘ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020’ van provincie Noord Holland ter inzage. In het Natuurbeheerplan omschrijft de provincie hoe zij het natuur- en landschapsbeheer wil uitvoeren. Als u het niet eens bent met de […]

lees verder »

[1 - 10] [11 - 20] 21 - 30 [31 - 40] [41 - 50] [51 - 60] ... [ 264 ] volgende >>>

Overzicht van nieuwsberichten.