Leefgebieden: droge dooradering

Een belangrijk element voor kleine zoogdieren, vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn de randen langs de akkers. In het werkgebied van het collectief liggen ongeveer 60 kilometers bloemrijke randen. De randen liggen zowel in de Haarlemmermeer als in het Gooi. De randen bevatten behalve bloemen vaak ook granen. Als het even kan vragen we de leden de rande in de winter te laten staan waardoor ze een goed voedselgebied vormen voor de vogels.

In 2019 gaat de vlinderstichting onderzoek uitvoeren naar de effecten van de rande op de vlinders.

 

Met name rondom Huizen en Laren is het landschap een stuk spannender geworden met de randen vol bloemen, bij en vlinders -hiernaast de locatie van de randen rondom Huizen.

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

10-06-2020

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de Haarlemmermeer zetten we in op het realiseren van een groenblauwe dooradering, ook om de insecten weer leefruimte geven. Op de […]

lees verder »

Masterclass Natuurlijke Plaagbestrijding - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

05-02-2020

Op 28 januari vond de Masterclass Natuurlijke plaagbestrijding plaats. Het was een leerzame avond waarbij 150 boeren uit Noord-Holland hebben nagedacht hoe we stappen kunnen zetten richting een groenere gewasbescherming. Download de presentaties: Hilfred Huiting, Wageningen University, Benutten van natuurlijke vijanden Bas Allema, Wageningen […]

lees verder »

Kleine parelmoervlinder in het Gooi - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

22-09-2019

Onderzoekers van de Vlinderstichting die de vlinders op de bloemrijke akkerranden in het gooi monitoren, meldden enthousiast dat de Kleine Parelmoervlinder zich in 2019 goed liet zien. Deze soort is vooral bekend van de duinen en lijkt zich nu naar […]

lees verder »