Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

akkers

water

  • bufferstroken op weiden en akkers - geen mest of gewasbescherming
  • baggerspuit
  • ecologisch sloten - o.a. deel van de vegetatie laten staan

Privacyverklaring

Hart van de Ronde Hoep Overvol weidevogels

Steen en been geklaag over de droogte. In het natte hart van de Rondehoep is voller dan vol met weidevogels. […]

lees verder »

Groen goud

Terreinbeheerders, milieuorganisaties en landbouworganisaties, waaronder Collectief Noord-Holland Zuid en LTO Noord, hebben een plab uitgewerkt voor Biodiversiteits herstel in de […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland