Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

akkers

water

  • bufferstroken op weiden en akkers - geen mest of gewasbescherming
  • baggerspuit
  • ecologisch sloten - o.a. deel van de vegetatie laten staan

Privacyverklaring

Koeien en Kruiden

Nieuwsbrief koeien en Kruiden. Collectief Noord-Holland Zuid doet mee aan een project om te leren hoe we meer kruiden kunnen krijgen […]

lees verder »

Strokenteelt goed voor akkervogels

Een paar grote blokken met elk één enkele monocultuur vervangen doorstroken met verschillende gewassen biedt voordelen. Plaaginsecten krijgen minder kans […]

lees verder »

Nog laat kerkuilkuiens

In de bovenkerkerpolder vond het team van de vogelwerkgroep Ouderkerk dat de nestkasten schoonmaakt nog onverwacht drie jonge kerkuilen eind […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland