Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

akkers

water

  • bufferstroken op weiden en akkers - geen mest of gewasbescherming
  • baggerspuit
  • ecologisch sloten - o.a. deel van de vegetatie laten staan

Privacyverklaring

Inheemse plantensoorten cruciaal voor toename biodiversiteit in bermen

Carnavalsmengsel zijn mooi voor mensen, maar dragen mindere bij aan versterking van biodiversiteit. […]

lees verder »

Jaarboek Weidevogels Noord-Holland 2018

Zoals ieder jaar heeft Landschap Noord-Holland weer een jaarboek uitgebracht over de weidevogels. […]

lees verder »

Natuurinclusieve Landbouw moet leiden tot meer biodiversiteit

Collectief Noord-Holland Zuid is met de andere collectieven in de provincie en organisaties als Natuurmonumenten, landschap Noord-Holand en Staatsbosbeheer ondertekenaar […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland