Samen aan de slag voor boeren met toekomst in de Bovenkerkerpolder

27-12-2023

Veertien NHZ-leden uit de Bovenkerkerpolder en bestuurders van de provincie Noord-Holland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Amstelveen en ons collectief gaan samen aan de slag voor boeren met toekomst in de prachtige Bovenkerkerpolder.

Dat is de titel van de toekomstvisie die de agrariërs eerder dit jaar opleverden onder het programma Boer aan het Roer. Hierin beschrijven de boeren hoe ze zelf aan de slag willen met natuur, klimaat en stikstof, waarbij hun agrarische bedrijven voldoende blijven verdienen. Deze maatregelen sluiten goed aan bij de doelen van de overheden, zoals het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het ondertekenen van een intentieovereenkomst met alle gebiedspartijen om de toekomstvisie gezamenlijk te gaan realiseren, vormt het sluitstuk van het Boer aan het Roer-traject en luidt de uitvoeringsfase in. Vrijdag 22 december was het eindelijk zover. 

Met de ondertekening start de uitvoeringsfase. Hiervoor is hulp van alle partijen nodig, omdat nog veel moet worden uitgevonden en het om een nieuwe manier van samenwerken gaat. Een kwartiermaker (procesbegeleider) vanuit het collectief is al gestart om namens de boeren en in afstemming met alle overige partijen de uitwerking en uitvoering van het uitvoeringsplan te coördineren.  

Bart Wesselingh, een van de agrariërs: "Ook al is het maar een intentie, het geeft toch een veelbelovend gevoel om samen te gaan werken aan een toekomstbestendige polder." Dan heb je het ook gauw over volgende generaties en misschien had hij daarom wel zijn dochter Chelsey meegenomen om met hem mee te tekenen....  

 

Links:

Nieuwsbericht provincie

Nieuwsbericht waterschap

Programma Boer aan het Roer

Wat brengt Boer aan het Roer in de BKP?

 

Bovenkerkerpolder is trending

Met drie media-uitingen in één week, is de Bovenkerkerpolder welhaast trending te noemen. Dat past helemaal bij de positieve trend […]

lees verder »

Leden Amstelland beplanten hun erf

Zestien van onze leden in Amstelland zijn gestart met het planten van extra bomen op en rond hun erf en […]

lees verder »

Gedeputeerden PNH op bezoek bij de agrarische collectieven

Kennismaken met de agrarische collectieven van Noord-Holland. Dat was de reden van de ontmoeting op 31 januari tussen de nieuwe […]

lees verder »

meer nieuws »