Nieuws van Collectief Noord-Holland Zuid

Vacature - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

01-12-2020

Collectief Noord-Holland Zuid is op zoek naar een manager (m/v) die affiniteit heeft met de landbouw en het natuurbeheer op het boerenland om sturing te geven aan de organisatie.   Download de vacature […]

lees verder »

Strokenteelt in de Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

30-11-2020

In de Haarlemmermeer zijn al enkele biologische akkerbouwers, Een van de leden van NHZ, Izak Bos gaatr ok omschakelen naar een biologische aanpak. Een van de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt, zijn aaltjes in de bodem. Die aaltjes, legt hij uit, […]

lees verder »

Oeverafkalving in de veenweiden - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

22-11-2020

Oeverafkalving vindt wijdverspreid plaats in het veenweidegebied. Waardevolle landbouwgrond kalft af door golfslag, stroming en door het wegspoelen van veraard en waterverzadigd veen. In het veenweidegebied is afkalving te zien aan steil geworden oevers langs de grotere watergangen of aan oeververzakking langs […]

lees verder »

Beheermonitoring Boerenlandnatuur 2020 - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

11-11-2020

Ook in 2020 hebben alle betrokken (met name boeren) bij het weidevogelbeheer in Noord-Holland Zuid grote inspanningen gedaan om weidevogels, zoals grutto, aan een goed broedsucces te helpen. Er was veel kuikenland geregeld dat laat werd gemaaid.   LEES HET UITGEBREIDE VERSLAG […]

lees verder »

Boeren van Amstel breekt door! - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

29-10-2020

Boeren van Amstel breekt door! (klik en luister naar de podcast!)   De Boeren van Amstel leveren uit eigen fabriek al ruim een jaar hun heerlijke zuivel aan bedrijven en consumenten uit Amsterdam en omstreken. Nu kunnen nóg meer mensen kennis maken met […]

lees verder »

Filmpje bijeenkomst kruidenrijk grasland Wij-land - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

14-10-2020

Kruiden en bloemen in het grasland van de veehouder. Een uitdaging die heel veel boeren aangaan! […]

lees verder »

Boeren monitoren waterkwaliteit

09-10-2020

Dit jaar hebben 59 veehouders van vier verschillende collectieven in het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht meegedaan aan het project (S) ken je sloot’. Zij hebben in totaal 407 sloten gemonitord.   LEES DE NIEUWSBRIEF […]

lees verder »

Bestuivers en natuurlijke vijanden akkerranden Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

30-09-2020

Collectief Noord-Holland Zuid realiseert met haar partners een groene dooradering in de Haarlemmermeer. Dit gebeurt onder andere om te kijken of een dergelijke verrijking van de biodiversiteit mogelijk is met de spelregels van het nieuwe GLB.   Doel is is om de […]

lees verder »

Akkerbelt Noord Holland Zuid - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

30-09-2020

GLB project Akkerbelt in de Haarlemmermeer. […]

lees verder »

[1 - 10] 11 - 20 [21 - 30] [31 - 40] [41 - 50] ... [ 270 ] volgende >>>

Overzicht van nieuwsberichten.