Leefgebieden: open akkerland

GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

17-05-2021

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt. Een project waarin de collectieven zoeken naar maatwerk voor een groenere akkerbouw via het puntensysteem dat maatregelen waardeert en boeren stimuleert […]

lees verder »

Demonstratieveld akkerranden, vogelakkers en kruidenrijke berm - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

06-05-2021

Op 28 april jl. is op het akkerbouwbedrijf van Richard Enthoven een demoveld aangelegd met verschillende soorten kruidenrijke mengsels.  Binnen het ANLb worden sinds 2016 akkerranden, percelen en overhoekjes ingezaaid met verschillende soorten mengsels. Dit varieert van eenjarige bloemenranden, meerjarige […]

lees verder »

Strokenteelt in de Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

30-11-2020

In de Haarlemmermeer zijn al enkele biologische akkerbouwers, Een van de leden van NHZ, Izak Bos gaatr ok omschakelen naar een biologische aanpak. Een van de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt, zijn aaltjes in de bodem. Die aaltjes, legt hij uit, […]

lees verder »