Leefgebieden: open akkerland

Demonstratieveld akkerranden, vogelakkers en kruidenrijke berm - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

06-05-2021

Op 28 april jl. is op het akkerbouwbedrijf van Richard Enthoven een demoveld aangelegd met verschillende soorten kruidenrijke mengsels.  Binnen het ANLb worden sinds 2016 akkerranden, percelen en overhoekjes ingezaaid met verschillende soorten mengsels. Dit varieert van eenjarige bloemenranden, meerjarige […]

lees verder »

Strokenteelt in de Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

30-11-2020

In de Haarlemmermeer zijn al enkele biologische akkerbouwers, Een van de leden van NHZ, Izak Bos gaatr ok omschakelen naar een biologische aanpak. Een van de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt, zijn aaltjes in de bodem. Die aaltjes, legt hij uit, […]

lees verder »

Bestuivers en natuurlijke vijanden akkerranden Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

30-09-2020

Collectief Noord-Holland Zuid realiseert met haar partners een groene dooradering in de Haarlemmermeer. Dit gebeurt onder andere om te kijken of een dergelijke verrijking van de biodiversiteit mogelijk is met de spelregels van het nieuwe GLB.   Doel is is om de […]

lees verder »