Volg een grutto!

01-05-2023

Collectief NHZ neemt deel aan het grote onderzoek VeenVitaal van de Vrije Universiteit Amsterdam. VeenVitaal onderzoekt welke ingrepen in het landschap effectief zijn voor het herstel van soortenrijkdom en bodemgezondheid.

Het project onderzoekt hoe dit herstel bijdraagt aan de versteviging van verschillende ecosysteemdiensten in het gebied. Deze ecosysteemdiensten worden vertaald naar rendabele socio-economische verdienmodellen voor agrariërs en terreinbeheerders, die past bij hun bedrijfsvoering en die hen langjarig handelingsperspectief biedt om landgebruik te verduurzamen.

 

Als onderdeel van het project VeenVitaal worden tien volwassen grutto’s uitgerust met een klein GPS zendertje, oa in Spaarnwoude en de Ronde Hoep. Deze zijn binnenkort te volgen.

Doel is om te weten te komen waar oudervogels met hun kuikens naar toe gaan als de kuikens uit het ei kruipen. Grutto-kuikens leven van insecten en dit is een cruciale fase in het leven van de grutto. De beste voedselplekken zijn meestal niet de locaties waar de eieren zijn uitgebroed. Door dit zendertje weten we elke uur tot op de meter nauwkeurig waar deze vogels zich in een gebied ophouden.

 

Er zijn nu ook al grutto's te volgen in de Bovenkerker polder en de Ronde Hoep die in portugal werden gezenderd (het werkt makkelijker als je de website toestaat je locatie te delen).

 

Lees meer over VeenVitaal.

 

 

Pragmatische projectleider gezocht!

Ben jij een aanpakker die met de voeten in de modder wil staan om boeren op diverse fronten te helpen […]

lees verder »

NHZ is partner in De Groene Stelling

Dertien partijen slaan de handen ineen om een mooier en groener landschap in de Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen: De Groene […]

lees verder »

Effect van agrarisch natuurbeheer op waterkwaliteit

Waterschap AGV heeft door adviesbureau Tauw een evaluatie laten uitvoeren naar het effect van de water beheerpakketten op watervegetatie sinds […]

lees verder »

meer nieuws »