NHZ is partner in De Groene Stelling

31-05-2023

Dertien partijen slaan de handen ineen om een mooier en groener landschap in de Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen: De Groene Stelling.

Een gebied waar gezorgd wordt voor gezond voedsel uit een prachtig, biodivers en toegankelijk landschap, dichtbij de stad, met ruimte voor natuur, recreatie en klimaatadaptatie. In totaal beslaat dit gebied maar liefst 25.000 ha. Hiermee wordt boeren een toekomst geboden en bewoners een mooier en toegankelijker landschap. De partijen doen een oproep aan iedereen in het gebied - boeren, bewoners, bedrijven en overheden - om mee te gaan doen. Dit kan door bijvoorbeeld bij te dragen aan de aanplant van bomen, het inzaaien van kruidenrijk grasland of het kopen van lokale biologische yoghurt.

Dinsdag 30 mei werd het initiatief gelanceerd.

 

 

Voedsel voor de stad, ruimte voor natuur en water en een toegankelijker landschap

De Groene Stelling is een initiatief van 13 partijen om een mooi en productief landschap rondom de steden Haarlem, Hoofddorp, Beverwijk, Purmerend, Amsterdam en anderen te ontwikkelen. De inzet is een sterker met de stad verbonden landschap waar

  1. gezond voedsel voor de bewoners wordt geproduceerd;
  2. meer ruimte is voor natuur en water; en
  3. meer ruimte aan recreatie en ontspanning

wordt geboden. “Boeren zijn belangrijk voor de toekomst van dit gebied. Ze produceren niet alleen voedsel, ze beheren ook dit mooie historische landschap. Alleen samen kunnen we dit op een toekomstgerichte manier invullen", aldus Dirk van der Beek, directeur van Boeren van Amstel.

De oude Stelling als inspiratie

De oude Stelling van Amsterdam is een inspiratie voor de toekomstige Groene Stelling. “Vroeger is deze stelling gebouwd om de vijand buiten te houden en werd daarbinnen voedsel verbouwd, zodat de belegering kon worden overleefd. De nieuwe, Groene Stelling ligt binnen de oude Stelling en hier gaan we op basis van de oude ingrediënten het landschap van de toekomst ontwikkelen”, aldus Jeroen van Herk, één van de initiatiefnemers van het plan.

Samenwerking van boeren, bewoners, maatschappelijke partijen en bedrijven

Het initiatief is een unieke samenwerking van bewoners, agrarische organisaties, maatschappelijke partijen en bedrijven. Deze partijen gaan de komende twee jaar aan de slag om zeven concrete actiepunten te realiseren, ieder vanuit zijn eigen kracht.

Veel van de leden van Collectief NHZ werken al langer aan bovengenoemde doelstellingen. Maar met alle huidige maatschappelijke opgaven die allemaal op het boerenbedrijf samenkomen, is het heel fijn om in samenwerking met andere partijen creatieve oplossingen te vinden. Het is nodig zelf een perspectief te creëren bij de doelen die overheden ons opleggen, maar dat kunnen we niet alleen. Voor NHZ fungeert De Groene Stelling dan ook als een ondernemend netwerk dat onze leden verder kan versterken op weg naar een vitale landbouw in balans met de omgeving. 

Concrete acties

NHZ werkt in eerste instantie aan twee concrete acties om biodiversiteit te versterken:

  • aanplant van erfbeplanting, met Boeren van Amstel en Trees for All
  • korting op kruidenrijk grasland buiten weidevogelgebied met Urgenda en LTO

 

Voor meer informatie zie www.degroenestelling.nl

 

 

Pragmatische projectleider gezocht!

Ben jij een aanpakker die met de voeten in de modder wil staan om boeren op diverse fronten te helpen […]

lees verder »

NHZ is partner in De Groene Stelling

Dertien partijen slaan de handen ineen om een mooier en groener landschap in de Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen: De Groene […]

lees verder »

Effect van agrarisch natuurbeheer op waterkwaliteit

Waterschap AGV heeft door adviesbureau Tauw een evaluatie laten uitvoeren naar het effect van de water beheerpakketten op watervegetatie sinds […]

lees verder »

meer nieuws »