Nieuws van Collectief Noord-Holland Zuid

GLB-pilot Akkerbelt: Groenblauwe dooradering voor insecten in de Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

17-07-2020

Akkerbouwers in het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer testen binnen de pilot Akkerbelt dit jaar nieuwe veldmaatregelen die mogelijk onderdeel gaan uitmaken van de vergroening in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) na 2022. […]

lees verder »

Landbouwportaal Noord-Holland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

01-07-2020

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en bodemkwaliteit, voor een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Er zijn coaches met kennis over erfafspoeling, gewasbescherming en bodemgebruik. Maar ook over voldoende […]

lees verder »

(S)ken je sloot - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

25-06-2020

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot en op de waterkwaliteit. Ook voor de boeren is het leuk en leerzaam om te weten welke planten langs en […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

10-06-2020

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de Haarlemmermeer zetten we in op het realiseren van een groenblauwe dooradering, ook om de insecten weer leefruimte geven. Op de […]

lees verder »

Drukdrainage voor weidevogels in Spengen - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

10-06-2020

Bij onze buren in Utrecht heeft veehouder Paul Blonk in de polder Spengen drukdrainage laten aanleggen om de grondwaterstand hoog te zetten voor de weidevogels. Juist in deze droge tijd lijkt dat goed te werken.  […]

lees verder »

ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020 - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

04-06-2020

Van 28 mei tot en met 8 juli 2020 ligt het ‘ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020’ van provincie Noord Holland ter inzage. In het Natuurbeheerplan omschrijft de provincie hoe zij het natuur- en landschapsbeheer wil uitvoeren. Als u het niet eens bent met de […]

lees verder »

Winst voor akkernatuur én akkerbouwer in de Haarlemmermeer - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

20-05-2020

Akkerbouwers in het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer (omgeving Nieuw-Vennep) draaien dit jaar mee in een GLB-pilot. De pilot is onderdeel van een groter pilotproject, genaamd ‘Akkerbelt’.   Kern van de pilot in de Haarlemmermeer is het creëren van een effectieve ‘groenblauwe […]

lees verder »

100 paar grutto met kuikens in de Bovenkerkerpolder - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

17-05-2020

Aad van Paassen telde 100 paar grutto's met kuiken in de bovenkerkerpolder. De vogels lijken de droogte hier te kunnen weerstaan dankzij het snel reageren op de droogte. Hoog slootpeil werd van circa 60 ha. uitgebreid naar 80 ha en dat […]

lees verder »

Vogeltellingen april 2020 - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

29-04-2020

Net als ieder jaar monitoren we de broedende weidevogels in het werkgebied van collectief Noord-Holland Zuid;   Lees de gegevens: Aetsveld Bovenkerkerpolder Duivendrechterpolder Noordpolder Rondehoep   […]

lees verder »

Boekje kruidenrijk grasland Bovenkerkerpolder - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

28-04-2020

Wim Schippers heeft een van onze projecten om kruidenrijk grasland te realiseren begeleid. Zijn verslag kunnen jullie hier lezen! […]

lees verder »

[1 - 10] [11 - 20] [21 - 30] 31 - 40 [41 - 50] [51 - 60] [61 - 70] ... [ 270 ] volgende >>>

Overzicht van nieuwsberichten.