Eerste resultaten Project Optimalisatie kruidenrijk grasland

01-05-2023

Project Optimalisatie kruidenrijk grasland

In het project optimalisatie kruidenrijk grasland wordt door Hogeschool van Hall Larenstein in samenwerking met de agrarische collectieven en het Louis Bolk Instituut, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van extensief kruidenrijk grasland vanuit het oogpunt van de weidevogel, de boer en de biodiversiteit. Doel van het project is om zicht te krijgen op aan welke knoppen je als beheerder kunt draaien om de kwaliteit van het kruidenrijk grasland te verbeteren. 
 

 

Wintermaaien

De omvorming van grasland naar divers extensief kruidenrijk grasland loopt niet altijd zoals gewenst. In sommige situaties ontwikkelt de vegetatie zich naar een dominant stadium waarin grassoorten de overhand hebben. In de Wynserpolder wordt onderzocht of door middel van ‘wintermaaien’ deze dominantie doorbroken kan worden.


Variatie in kruidenrijkdom tussen percelen 

In mei 2022 zijn metingen gedaan aan de bodem en botanische samenstelling op 48 percelen op kleigrond in Friesland. Hierbij is gekeken naar zowel goed - als niet goed ontwikkeld kruidenrijk grasland.

 

Lees in de projectnieuwsbrief over de resultaten van het eerste jaar onderzoek. 

 

 

Pragmatische projectleider gezocht!

Ben jij een aanpakker die met de voeten in de modder wil staan om boeren op diverse fronten te helpen […]

lees verder »

NHZ is partner in De Groene Stelling

Dertien partijen slaan de handen ineen om een mooier en groener landschap in de Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen: De Groene […]

lees verder »

Effect van agrarisch natuurbeheer op waterkwaliteit

Waterschap AGV heeft door adviesbureau Tauw een evaluatie laten uitvoeren naar het effect van de water beheerpakketten op watervegetatie sinds […]

lees verder »

meer nieuws »