Waterkwaliteit in de polder

/helder-waterDe kwaliteit van het water in de sloten in de polders verbetert het collectief met de volgende maatregelen:

  • Langs de sloten in de weiden liggen stroken botanisch waardevol grasland met een lengte van 130 kilometer. In deze stroken komt geen mest en het gras wordt bij de eerste maaibeurt niet meegemaaid zodat de bloemen kunnen bloeien en bijen, vlinders en ander insecten volop kansen krijgen. In het voorjaar een prachtige schuilplaats voor jonge eendjes en weidevogels.
  • Langs akkers in de Haarlemmer liggen ook nog eens 40 kilometer kruidenrijke randen. Deze randen worden ingezaaid met bloemen die een bijdrage leveren aan de biodiversitet -ook de insecten, vogels en andere dieren die in de randen leven.

85 kilometer sloot wordt gebaggerd met een z.g.n. baggerspuit, zodat het water goede kwaliteit krijgt voor de zeldzame Bittervoorn.

42 kilometer sloot wordt op een ecologische wijze onderhouden zodat waterplanten, amfibieeen en vissen de maximale ruimte krijgen om hier te leven.

Doel is: helder slootwater vol leven!

Download 'Blauwe Dienst'