Hoog broedsucces grutto in 2023

27-12-2023

Met een broedsucces van gemiddeld 82,4% was 2023 voor de grutto in ons werkgebied een goed jaar. De inzet van boeren, jagers en vrijwilligers was met name groot bij predatiebeheer en we maakten een start met akkervogelmonitoring. De jaarrapportage 2023 van de beheermonitoring van de boerenlandnatuur in ons werkgebied is klaar en dit zijn de hoofdpunten:

 • Het broedsucces van de grutto geldt met name in de grotere polders zoals Bovenkerkerpolder, Ronde Hoep en Aetsveldsche polder Oost. Het weersverloop heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Kleinere polders waren niet altijd even succesvol. 
   
 • Het broedsucces van andere weidevogels, zoals kievit en scholekster, is (nog) niet goed vast te stellen. Cijfers lijken te duiden op een laag broedsucces in 2023, maar de relatief talrijke waarnemingen in het veld van vliegvlugge kuikens suggereren toch ook voor deze soorten een voldoende.
   
 • De inzet was weer groot van boeren voor het creëren van zoveel mogelijk kuikenland voor weidevogels met kruidenrijk grasland en plasdras. Maar met name ook voor predatiebeheer met het uitrasteren van bijna 300 ha van weidevogelrijke delen van polders en het monitoren van bodempredatoren door jagers en vrijwilligers. Jagers zorgden waar nodig en mogelijk voor afschot van de vos.
   
 • Akkerbouwers in de Haarlemmermeer hadden een zware dobber aan het gepuzzel met het nieuwe GLB, waarbij het verlies van kruidenrijke akkerranden aan de ecoregeling enigzins beperkt is gebleven. Akkervogelmonitoring door de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Kenniscentrum Akkervogels/Werkgroep Grauwe kiekendief ging hier van start, waarmee we in de komende jaren het beheer verder kunnen optimaliseren.
  ‚Äč
 • In de Gooise Engen een stabilisatie van de omvang aan percelen met ANLb-contract waaronder 45 km akkerranden en 11,75 ha wintervoedselakker.
   
 • In de Bovenkerkerpolder in 2023 voortzetting van het onderzoek door de Vlinderstichting naar het voorkomen van de argusvlinders. Drie agrariërs stelden randen van percelen ter beschikking om plantensoorten in te zaaien als voedselplanten en waardplanten voor deze fraaie boerenlandvlinder.

 

Lees de gehele rapportage met - dit jaar voor het eerst - aparte bijlagen voor de deelgebieden Amstelland, Spaarnwoude en Vechtstreek

 

Leden Amstelland beplanten hun erf

Zestien van onze leden in Amstelland zijn gestart met het planten van extra bomen op en rond hun erf en […]

lees verder »

Gedeputeerden PNH op bezoek bij de agrarische collectieven

Kennismaken met de agrarische collectieven van Noord-Holland. Dat was de reden van de ontmoeting op 31 januari tussen de nieuwe […]

lees verder »

Samen aan de slag voor boeren met toekomst in de Bovenkerkerpolder

Veertien NHZ-leden uit de Bovenkerkerpolder en bestuurders van de provincie Noord-Holland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Amstelveen en ons […]

lees verder »

meer nieuws »