Drukdrainage voor weidevogels in Spengen

10-06-2020

Bij onze buren in Utrecht heeft veehouder Paul Blonk in de polder Spengen drukdrainage laten aanleggen om de grondwaterstand hoog te zetten voor de weidevogels. Juist in deze droge tijd lijkt dat goed te werken. 

De AGRAAF schreef er een artikel over.

LEES

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »