Bovenkerkerpolder

Twintig bedrijven in de Bovenkerkerpolder zetten zich in voor de weidevogels op 475 ha.

Het beheer is effectief gepland:

De Middenweg, die dwars door de polder voert, is een ware weidevogelboulevard! Hier kan iedereen in april en mei volop genieten van de vogels. De boeren zetten een mobiele vogelhut neer voor recreanten!

In 2022 werkten de bedrijven van de Bovenkerkerpolder aan een gezamenlijke toekomstvisie onder de vlag van het programma Boer aan het roer op veen. Een volhoudbaar bestaansmodel, zowel individueel als polderbreed stikstof reduceren, afkalving van oevers stoppen en bufferstroken maken en de weidevogelboulevard versterken zijn de speerpunten voor een polderplan om de toekomstvisie te realiseren. Er wordt een gezamenlijke intentieverklaring tussen de boeren, het collectief, het waterschap, de gemeente Amstelveen en de provincie ondertekend, waarna het polderplan verder uitgewerkt wordt. Ondertussen gaan de handen al uit de mouwen om met maatregelen aan de slag te gaan. Zo creeren de boeren van de Bovenkerkerpolder samen nieuw perspectief.

 

Tot 1639 werd er turf gestoken in de polder en ontstond er een waterplas tussen de Bovenkerkerweg (west) en de Amsteldijk (oost). Op 7 september 1764 verleende de Staten van Holland octrooi voor het droogleggen van de plas. Het droogmaken gebeurde door elf molens. Al in 1769 viel de polder droog.