Bovenkerkerpolder

Twintig bedrijven in de Bovenkerkerpolder zetten zich in voor de weidevogels op 475 ha.

Het beheer is effectief gepland:

De Middenweg, die dwars door de polder voert, is een ware weidevogelboulevard! Hier kan iedereen in april en mei volop genieten van de vogels. De boeren zetten een mobiele vogelhut neer voor recreanten!

Tot 1639 werd er turf gestoken in de polder en ontstond er een waterplas tussen de Bovenkerkerweg (west) en de Amsteldijk (oost). Op 7 september 1764 verleende de Staten van Holland octrooi voor het droogleggen van de plas. Het droogmaken gebeurde door elf molens. Al in 1769 viel de polder droog.