Uitgesteld maaien

Een belangrijke maatregel om gruttokuikens de kans te geven op te groeien, is het uitstellen van het maaien tot dat de vogels kunnen vliegen.

Het maaien van het gras waar kuikens lopen brengt de kuikens in groot gevaar: de vogels komen niet eens zo gauw in de machine terecht, maar op het kale land zijn direct de prooi van meeuwen, kraaien of reigers die op het maaien afkomen. Bovendien verhongeren de vogels op kaal land -ze eten insecten die ze oppikken tussen het gras en de kruiden.