Plasdras

In het voorjaar worden de steltopers zoals kievit, grutto, kemphaan en eenden als slobeend en zomertaling verwelkomt met ondergelopen weilanden, waar ze rust en voedsel vinden.