Weidevogelbeheer Ronde Hoep

In het voorjaar van 2017 werden de broedende grutto´s in kaart gebracht. Op 30 mei werden de gruttogezinnen geteld die met kuikens rondliepen. 151 Gezinnen met kuikens, 73% van het aantaal dat eind april werd genoteerd als territoriale vogels.

Voor percelen met kuikens werd direct afgesproken te wachten met maaien. Vrijwel allegezinnen kregen de kans hun kuikens vliegvlug te krijgen zonder dat ze hoefden te vluchten voor een maaimachine.