Ronde Hoep

Vijfentwintig bedrijven in deze polder zetten zich in voor de weidevogels op 800 ha. In de kern van polder De Ronde Hoep beheren de boeren het 160 ha. grote reservaat van Landschap Noord-Holland. Daaromheen ligt een schil waar de boeren op circa 100 ha. het maaien uitstellen om de gruttokuikens de kans te geven op te groeien. Daaromheen liggen nog eens honderden hecates grasland waar de nesten bij werkzaamheden worden ontzien.

75% van de grutto's broedt op percelen waar ze nooit een trekker tegenkomen, waardoor de reproductie bijzonder goed verloopt.

 

Met de ontginning van De Ronde Hoep werd na het jaar 1000 begonnen: mensen gingen toen op zoek naar een een nieuw leefgebied. Zij groeven sloten om het water uit een enorme veenbult af te voeren naar de omringende rivieren. Dit eeuwenoude slootpatroon is in polder De Ronde Hoep nog altijd zichtbaar.

Anders dan in de omringende droogmakerijen, waar het veen werd weggegraven, ligt in deze polders een metersdik pakket laagveen.