Gruttokuikens groeien goed op

Gruttokuikens hebben grasland nodig waar:

  • ze vrij rond kunnen lopen (geen hoog dicht gewas), insecten in het gras te vinden zijn (vocht en bloemen helpen)
  • ze kunnen schuilen voor predatoren (op gemaaide percelen kunnen ze moeilijk levend de overkant halen)

Vaak lukt dit alleen als ze geregeld verhuizen. Grote aan-een-gesloten blokken met verschillende typen kuikenland binnen een polder met reguliere landbouw blijkt het best te werken.