Kruidenrijk Grasland

De variatie in soortengras en de kruiden in het gras zijn de basis voor alle biodiversiteit. Collectief Noord-Holland Zuid neemt veel maatregelen om dit te bevorderen. Zo is er in schraal grasland veel inheems zaad ingebracht om de biodiversiteit op gang te brengen, In het reservaat in de Ronde Hoep ontwikkelt zich een mooie vegetatie dankzij de hoge waterstanden en het beperken van de mestgif die uitsluitend toegepast wordt in de vorm ruige stalmest, waar de vogels ook weer dol op zijn.