Grutto´s in Amstelland 2005-2016

Toen we begonnen te tellen hoeveel grutto's er met kuikens liepen in de Bovenkerkpolder en de Ronde Hoep, waren dat er slechts 86. In de tien jaar die volgden, zijn drastische maatregelen genomen. In 2005 was er eind mei amper 100 ha ongemaaid. Nu is dat ongeveer 400 ha. Bovendien staat het water hoger en is de vegetatie veelal kruidenrijk. De laatste jaren schommelt het aantal gezinnnen met kuikens tussen de 250 en 350 -de invloed van het weer en predatoren is de voornaamste oorzaak van de schommelingen.