Plasdrassen flink uitgebreid

10-04-2019

De plas drassen in Noord-Holland Zuid zijn flink uitgebreid. Er draaien nu ppmpen in de Bovenkerkerpolder, De Ronde Hoep, De Kalslagerpolder, Uithoornsepolder en in de Noordpolder bij Muiden.

Het is een maatregel waarvan de vogels enorm profiteren, ze komen er voedsel zoeken, vinden veiligheid in het water en brengen straks hun kuikens groot in het natte gras.

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

Bovenkerkerpolder vol gruttokuikens

De bovenkerkerpolder levert weer zijn trouwe bijdrage aan het instand houden van de grutto's: 83% van de broedende gurto's loopt […]

lees verder »

meer nieuws »