Eerste telling Ronde Hoep 6-8 april

14-04-2018

  • Met de telling begin april durf ik nog weinig te zeggen over de grutto’s. Vorig jaar waren het er 206 in de derde week van april, nu 169. Ongetwijfeld komen er nog vogels bij, hopelijk komen we weer boven de 200 uit? Haast alle vogels zoeken verstandig de percelen uit die ook prachtig kuikenland zullen zijn.
  • Het aantal kieviten is nu al gelijk aan vorig jaar, al flink veel nesten aanwezig. Er zwerven nog groepen rond ook, dus naar verwachting krijgen we nog meer vestigingen.
  • LET OP ALS U NOG GAAT MESTPOMPEN OF ROLLEN! Het is belangrijk de nesten te sparen. Er zijn nestbeschermers beschikbaar voor gebruik van de sleepslang
  • De tureluur doet het goed. Vorig jaar eind april 106, paar, nu al 133 -dat zullen er ook nog meer weer worden deze maand?
  • Opnieuw bijna 50 zingende veldleeuweriken, uniek voor grasland! Ook hier mogen we verwachten hoger uit te komen met de volgende onderzoeken erbij
  • Slobeend vindt de nattigheid een feest -36 paar, dat waren er vorig jaar maar 16. Wel even afwachten of ze blijven?
  • Scholekster houdt gewoon goed stand -55 paar net als in 2017.

DE WEIDEVOGELBRIEF

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »