Eerste telling Ronde Hoep 6-8 april

14-04-2018

  • Met de telling begin april durf ik nog weinig te zeggen over de grutto’s. Vorig jaar waren het er 206 in de derde week van april, nu 169. Ongetwijfeld komen er nog vogels bij, hopelijk komen we weer boven de 200 uit? Haast alle vogels zoeken verstandig de percelen uit die ook prachtig kuikenland zullen zijn.
  • Het aantal kieviten is nu al gelijk aan vorig jaar, al flink veel nesten aanwezig. Er zwerven nog groepen rond ook, dus naar verwachting krijgen we nog meer vestigingen.
  • LET OP ALS U NOG GAAT MESTPOMPEN OF ROLLEN! Het is belangrijk de nesten te sparen. Er zijn nestbeschermers beschikbaar voor gebruik van de sleepslang
  • De tureluur doet het goed. Vorig jaar eind april 106, paar, nu al 133 -dat zullen er ook nog meer weer worden deze maand?
  • Opnieuw bijna 50 zingende veldleeuweriken, uniek voor grasland! Ook hier mogen we verwachten hoger uit te komen met de volgende onderzoeken erbij
  • Slobeend vindt de nattigheid een feest -36 paar, dat waren er vorig jaar maar 16. Wel even afwachten of ze blijven?
  • Scholekster houdt gewoon goed stand -55 paar net als in 2017.

DE WEIDEVOGELBRIEF

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »