Melkveehouderij op nat veen

12-04-2018

Keynote speaker is Joel Salatin, die met ons meedenkt over de uitdagingen die spelen in het veenweidegebied, met name rond bodemdaling.Joel Salatin (USA) is een beroemd veeboer, schrijver en spreker over landbouw- vernieuwing. Met zijn visie en expertise is hij een inspiratie voor duizenden boeren over de hele wereld die zijn principes in hun praktijk toepassen.

 

Hiervoor brengen we de casus in van Marcel Al, een melkveehouder in het Wormer-Jisperveld. Hij maakt ons deelgenoot van zijn zoektocht en ervaringen in de polder, en zijn ideeën om de toekomst tegemoet te treden. De derde gesprekspartner is Henk den Hartog, ‘bodemboer’ en producent van biologische zuivel van het eerste uur.

 

INFORMATIE

 

 

 

Op maandag 23 April is er op de Eemlandhoeve een goed gesprek waar je deelgenoot van kunt zijn. We starten om 10.00 uur met afronding om 12.00 uur op de Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7, 3752 LK Bunschoten-Spakenburg.

 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »