Melkveehouderij op nat veen

12-04-2018

Keynote speaker is Joel Salatin, die met ons meedenkt over de uitdagingen die spelen in het veenweidegebied, met name rond bodemdaling.Joel Salatin (USA) is een beroemd veeboer, schrijver en spreker over landbouw- vernieuwing. Met zijn visie en expertise is hij een inspiratie voor duizenden boeren over de hele wereld die zijn principes in hun praktijk toepassen.

 

Hiervoor brengen we de casus in van Marcel Al, een melkveehouder in het Wormer-Jisperveld. Hij maakt ons deelgenoot van zijn zoektocht en ervaringen in de polder, en zijn ideeën om de toekomst tegemoet te treden. De derde gesprekspartner is Henk den Hartog, ‘bodemboer’ en producent van biologische zuivel van het eerste uur.

 

INFORMATIE

 

 

 

Op maandag 23 April is er op de Eemlandhoeve een goed gesprek waar je deelgenoot van kunt zijn. We starten om 10.00 uur met afronding om 12.00 uur op de Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7, 3752 LK Bunschoten-Spakenburg.

 

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »