Grasland doorgezaaid met kruiden

15-11-2016

De basis van de biodiversiteit in onze polders is de vegetatie. Een monocultuur van engels raaigras brengt veel eiwit op per vierkante meter. Een variatie aan grassen en kruiden levert niet alleen hoge natuurwaarden op -bijen, vlinders, weidevogels-, maar ook gezond voer voor het vee met een variatie aan bouwstoffen. In de afgelopen periode hebben we twaalf percelen 'doorgezaaid'met inheems kruiden die in natuurgebieden zijn geoogst.

Ingezaaid is:

Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gewone hoornbloem, Kamgras, Kleine klaver, Kleine ratelaar,Moerasrolklaver, Pinksterbloem, Reukgras, Roodzwenkgras, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldgerst, Veldlathyrus, Veldzuring en Vogelwikke.
 

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »