Grasland doorgezaaid met kruiden

15-11-2016

De basis van de biodiversiteit in onze polders is de vegetatie. Een monocultuur van engels raaigras brengt veel eiwit op per vierkante meter. Een variatie aan grassen en kruiden levert niet alleen hoge natuurwaarden op -bijen, vlinders, weidevogels-, maar ook gezond voer voor het vee met een variatie aan bouwstoffen. In de afgelopen periode hebben we twaalf percelen 'doorgezaaid'met inheems kruiden die in natuurgebieden zijn geoogst.

Ingezaaid is:

Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gewone hoornbloem, Kamgras, Kleine klaver, Kleine ratelaar,Moerasrolklaver, Pinksterbloem, Reukgras, Roodzwenkgras, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldgerst, Veldlathyrus, Veldzuring en Vogelwikke.
 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »