Helikopter

30-05-2016

Deze week vliegen we met een helikopter boven Amstelland! We hopen  mooie plaatjes te maken van de polders vanuit de lucht en het maaibeheer te controleren in een kwartiertje.

Een onderzoeker van Alterra-Wageningen vliegt mee en zal infrarood opnamen maken van het grasland. Tegelijkertijd zal een van de wetenschappers grasmonsters nemen van 40 verschillende percelen en brengen we opnieuw de gruttogezinnen in kaart.

Baanbrekend onderzoek van uit de lucht.

Infraroodopnames maken het mogelijk met grote preciezie de hoeveelheid gras te bepalen. In combinatie met alle andere gevens, grasmonsters voor het lab en de gruttotellingen van april, mei en juni, krijgen we een uniek beeld van de relaties tussen graslandbeheer en het broedsucces van de grutto.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »