Langs de Middenweg in de Bovenkerkerpolder staat in het voorjaar de mobiele vogelhut. Vanuit deze hut kijkt u uit op kruidenrijk weidevogelgrasland en sloten met een verhoogd waterpeil.

Grutto, tureluur, kievit, slobeend en gele kwikstaart kunt u allemaal zien vanuit de hut!