De grutto kán wel geholpen worden

23-06-2022

Nu het weidevogelseizoen op z'n einde loopt, komen Mark Kuiper van NHZ en René Faber van RVV in Trouw nog even terug op het rapport van de Rekenkamer van vorig jaar.

 

De Rekenkamer concludeerde vorig jaar dat de miljoenen die naar weidevogelbeleid  gaan, verspild geld is. De grutto staat immers nog steeds in zijn achteruit. Maar dat is dan buiten de succesvolle projecten gerekend, zeggen weidevogelbeschermers
Mark Kuiper en René Faber.

Lees hier het artikel uit Trouw

 

NHZ is partner in De Groene Stelling

Dertien partijen slaan de handen ineen om een mooier en groener landschap in de Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen: De Groene […]

lees verder »

Effect van agrarisch natuurbeheer op waterkwaliteit

Waterschap AGV heeft door adviesbureau Tauw een evaluatie laten uitvoeren naar het effect van de water beheerpakketten op watervegetatie sinds […]

lees verder »

Eerste resultaten Project Optimalisatie kruidenrijk grasland

Project Optimalisatie kruidenrijk grasland In het project optimalisatie kruidenrijk grasland wordt door Hogeschool van Hall Larenstein in samenwerking met de agrarische […]

lees verder »

meer nieuws »