Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

22-12-2020

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken van graslanden biedt kansen voor biodiversiteit. Onderzoekers Judith Westerink, Jan Hassink, Conny Bufe en Wim Ozinga spraken met boeren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over de kansen en risico’s die zij zien en over wat zij nodig hebben om hun grasland kruidenrijker te maken.

Veengronden lijken lastige bodems om om te vormen naar kruidenrijke graslanden. Graslandvernieuwing is niet gewenst omdat daarmee vertering van het veen (en dus bodemdaling) wordt versneld, Proeven met doorzaaien met kruidenrijke zaadmengsels zijn vaak weinig succesvol. Gezaaide soorten hebben moeite zich te handhaven als er niet minder wordt bemest. Verschraling is een zaak van lange adem. Als het eenmaal kruidenrijk geworden is, maken weidevogels er wel graag gebruik van.

in NHZ zien we kansen voor verschraling en bloemrijk grasland eigenlijk overal langs de sloten: twee meter verschralen en de vegetatie met doorzaaien een zetje geven.

 

LEES HET VERSLAG 

Meer insecten op kruidenrijke weilanden

Gemiddeld wordt er op het kruidenrijke grasland per etmaal 40% meer biomassa waargenomen van ongewervelden dan op het monocultuur grasland; […]

lees verder »

Bij 12: Evaluatie ANlb

Het Stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘staat’ vier jaar na de start en ontwikkelt zich goed als instrument voor agrarische […]

lees verder »

Bodemcoaches weer aan de slag

Kijk ze hier staan, de bodemcoaches NH, ze mogen vanaf vandaag via Landbouwportaal NH weer op gratis bedrijfsbezoek bij agrariërs […]

lees verder »

meer nieuws »