Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

22-12-2020

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken van graslanden biedt kansen voor biodiversiteit. Onderzoekers Judith Westerink, Jan Hassink, Conny Bufe en Wim Ozinga spraken met boeren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over de kansen en risico’s die zij zien en over wat zij nodig hebben om hun grasland kruidenrijker te maken.

Veengronden lijken lastige bodems om om te vormen naar kruidenrijke graslanden. Graslandvernieuwing is niet gewenst omdat daarmee vertering van het veen (en dus bodemdaling) wordt versneld, Proeven met doorzaaien met kruidenrijke zaadmengsels zijn vaak weinig succesvol. Gezaaide soorten hebben moeite zich te handhaven als er niet minder wordt bemest. Verschraling is een zaak van lange adem. Als het eenmaal kruidenrijk geworden is, maken weidevogels er wel graag gebruik van.

in NHZ zien we kansen voor verschraling en bloemrijk grasland eigenlijk overal langs de sloten: twee meter verschralen en de vegetatie met doorzaaien een zetje geven.

 

LEES HET VERSLAG 

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland? In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken […]

lees verder »

(S)ken je sloot: viewer open

Sinds 2017 is een flinke groep boeren in het werkgebied van Waterschap AGV actief aan het vastleggen hoe de sloten […]

lees verder »

Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland

Zoals ieder jaar heeft Landschap Noord-Holland weer een prachtig vormgegeven verslag gemaakt over de Boerenlandvogels in de provincie. Dit jaar […]

lees verder »

meer nieuws »