Aanvalsplan grutto

18-11-2020

 

Lees het rapport

Aanval is de laatste verdediging

Onder dit motto is op initiatief van Pieter Winsemius in samenspraak met een heleboel partijen een plan uitgewerkt om de grutto te behouden voor onze planeet.

Het gaat om ee grootschalige en alomvattende aanpak: grote gebieden, hoog waterpeil, aangepaste bemesting, predatorenbeheer etc.

Grote plannen kosten veel geld. Gezocht wordt naar financiering vanuit de CO2 reductie, waterschapslasten de melkprijs.

Oeverafkalving in de veenweiden

Oeverafkalving vindt wijdverspreid plaats in het veenweidegebied. Waardevolle landbouwgrond kalft af door golfslag, stroming en door het wegspoelen van veraard en […]

lees verder »

Aanvalsplan grutto

  Lees het rapport […]

lees verder »

Beheermonitoring Boerenlandnatuur 2020

Ook in 2020 hebben alle betrokken (met name boeren) bij het weidevogelbeheer in Noord-Holland Zuid grote inspanningen gedaan om weidevogels, […]

lees verder »

meer nieuws »