Aanvalsplan grutto

18-11-2020

 

Lees het rapport

Aanval is de laatste verdediging

Onder dit motto is op initiatief van Pieter Winsemius in samenspraak met een heleboel partijen een plan uitgewerkt om de grutto te behouden voor onze planeet.

Het gaat om ee grootschalige en alomvattende aanpak: grote gebieden, hoog waterpeil, aangepaste bemesting, predatorenbeheer etc.

Grote plannen kosten veel geld. Gezocht wordt naar financiering vanuit de CO2 reductie, waterschapslasten de melkprijs.

Loopkevers op de akkers

In de Haarlemmermeer werkt NHZ samen met de gemeente en andere partijen om een groenblauwe dooradering voor insecten te realiseren. […]

lees verder »

Raakt de bodem uitgeput?

Een prikkelende uitzending van Zembla: de bodem van de landbouwgebieden raakt uitgeput...   Klik naar de uitzending. […]

lees verder »

'Onze Weidevogels'

Agrio uitgeverij (bij velen bekend, o.a. het blad 'Melkvee') heeft een blad gepubliceerd onder de titel 'Onze Weidevogels'. Veel boeren zullen het […]

lees verder »

meer nieuws »