Vogeltellingen 2017

03-06-2017

De vogels in alle polders werden weer tweemaal geteld.

  • kievit deed het beter dan voorgaande jaren, maar nog steeds niet goed.
  • Tureluur doet het overal gewoon goed. De vogels kunnen overweg met maaien en beweiden in de kuikenfase, maaien na het broedseizoen is genoeg om deze soort te laten groeien en dat hebben we volop.
  • De gruttokuikens zijn langer afhankelijk van ongemaaid gras. Ook voorbeweide percelen of weilanden met weinig vee worden gebruikt. We hebben dit beheer redelijk in de vingers, wat geen garantie is voor succes. In perfect kuikenland rond Spaarnwoude en Muiden ging het mis door predatie. Ook langs de Amstel kampen we met een vossenexplosie die nog niet voorbij is. Grote schade is nog net op tijd voorkomen.

Vooral dankzij de ‘zware kanonnen’ Bovenkerkerpolder en Ronde Hoep, lijken opnieuw voldoende grutto’s groot te worden om de populatie op peil te houden.

Klik op de poldernaam voor de weidevogelbrieven van mei.
 

polder

   grutto

gezinnen

territoria

                             BTS

Holendrechterpolder

9

10

90%

Duivendrechterpolder

7

17

41%

Noordpolder Muiden

6

23

26%

Aetsveld

33

33

100%

Spaarnwoude

9

53

17%

Bovenkerkerpolder

111

138

80%

Ronde Hoep

151

207

73%

totaal

326

481

68%

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »