">

Botanische randen grote winst biodiversiteit

18-05-2017

Verspreid over de regio beheren enkele veehouders al hun percelen op een speciale manier: een rand van twee meter langs de sloot krijgt geen mest en wordt niet meegemaaid bij de eerste snede.

Met dit beheer komt er geen mest in de het water, zodat de kwaliteit verbetert. Bovendien ontwikkelt zich op de schralere grond een bloemrijke vegetatie. Door deze niet te maaien, bloeien de kruiden volop, profiteren insecten van de bloemen en vinden vogels en kleine zoogdieren een veilige plek.

Waar gemaaid is, wordt dat goed zichtbaar in de polder.

Inheemse plantensoorten cruciaal voor toename biodiversiteit in bermen

Carnavalsmengsel zijn mooi voor mensen, maar dragen mindere bij aan versterking van biodiversiteit. […]

lees verder »

Jaarboek Weidevogels Noord-Holland 2018

Zoals ieder jaar heeft Landschap Noord-Holland weer een jaarboek uitgebracht over de weidevogels. […]

lees verder »

Natuurinclusieve Landbouw moet leiden tot meer biodiversiteit

Collectief Noord-Holland Zuid is met de andere collectieven in de provincie en organisaties als Natuurmonumenten, landschap Noord-Holand en Staatsbosbeheer ondertekenaar […]

lees verder »

meer nieuws »