Basiscursus Weidevogels

14-02-2016

Wilt u helpen bij het in kaart brengen waar de weidevogel zijn? Word weidevogelaar!

We zoeken natuurliefhebbers die helpen met het tellen en beschermen van weidevogels.  Met de hulp van vrijwilligers en boeren kunnen kuikens vliegvlug worden door het beheer aan te passen, aan de hand van actuele veldwaarnemingen. Ook worden nesten gespaard bij landbouwkundige werkzaamheden.

De vrijwilligers kunnen van half maart t/m half juni wekelijks aan de slag. Voor het beschermen van nesten is ervaring met weidevogels niet vereist, wel handig. Voor nieuwe vrijwilligers is het verplicht de “Basiscursus Weidevogels” van twee avonden te volgen, ook alle boeren en reeds actieve vrijwilliger zijn welkom.

De basiscursus in Vechtstreek-Amstelland zal gegeven worden op “Boerderij Nooit Gedacht”, Gein Zuid 50 te Abcoude. Er volgt ook begeleiding in het veld. Ook agrariërs die deze basiscursus willen volgen, kunnen zich aanmelden. Het doel is om mensen op te leiden tot volwaardige boerenlandvogelkenners.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Peter Mol van Landschap Noord-Holland (p.mol@landschapnoordholland.nl, 0800-0064483/06-25557285) of opgeven via info@vechtvallei.nl

Binnen enkele weken bevolken kieviten, scholeksters, tureluurs en grutto’s de akkers en weilanden in onze provincie. Landschap Noord-Holland coördineert de weidevogelbescherming in onze provincie en is op zoek naar mensen die met hun verrekijker weidevogels d.m.v. gedrag en geluid willen leren herkennen en inventariseren. Zo nodig worden nesten opgespoord en kuikens beschermd. Alle gegevens worden in de database op een website ingevoerd, zodat duidelijk is waar de weidevogels zich op een bedrijf of in een gebied bevinden.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »