Bijeenkomst 'Wat betekent het nieuwe GLB voor u?'

10-11-2022

Op donderavond 8 december nodigt de Provincie Noord-Holland u van harte uit om aanwezig te zijn bij een informatiebijeenkomst georganiseerd vanuit het GLB-NSP in samenwerking met RVO. De bijeenkomst vindt plaats bij Leven van de WindOosterterpweg 12 te Wieringerwerf.

Op deze avond is er een spreker aanwezig van GLB-NSP (beleid) en RVO (uitvoerend). Zij geven u de laatste stand van zaken en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 

De bijeenkomst richt zich op de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling en het agrarisch  natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aan bod. Hoe kunt u de eco-regeling in uw bedrijfsplan opnemen? En (hoe) is het te combineren met het ANLb?

 

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via deze link Wat betekent het nieuwe GLB voor u?

 

Naast deze avond worden er ook een tweetal webinars georganiseerd vanuit het GLB-NSP in samenwerking met RVO.

Op 22 november om 13 uur is er een webinar over de conditionaliteiten en de eco-activiteiten. U kunt zich hier aanmelden.

Op 24 november om 13 uur is er een webinar over de eco-regeling en het ANLb. U kunt zich hier aanmelden.

 

2022: positieve ontwikkelingen beheer, matig broedsucces weidevogels

Het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied is afgelopen jaar verder versterkt. Maar 2022 was voor weidevogels in Noord-Holland Zuid een […]

lees verder »

Bijgewerkte uitleg nieuwe samenhang GLB-onderdelen

Op dit moment benadert het collectief alle leden individueel om de beheerwensen voor volgend jaar te inventariseren. Omdat de regels van […]

lees verder »

Bijeenkomst 'Wat betekent het nieuwe GLB voor u?'

Op donderavond 8 december nodigt de Provincie Noord-Holland u van harte uit om aanwezig te zijn bij een informatiebijeenkomst georganiseerd vanuit […]

lees verder »

meer nieuws »