2022: positieve ontwikkelingen beheer, matig broedsucces weidevogels

09-01-2023

Het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied is afgelopen jaar verder versterkt. Maar 2022 was voor weidevogels in Noord-Holland Zuid een minder goed jaar dan vele voorgaande jaren. Vooral de grutto had maar net voldoende broedsucces en ook andere weidevogelsoorten deden het niet goed, zo blijkt uit ons jaarverslag van de beheermonitoring.

 

Het jaar 2022 zorgde na het slechte 2020 opnieuw voor een mager weidevogeljaar in ons werkgebied. Hierdoor geeft het meerjarige beeld van het broedsucces bij de grutto een dalende trend. Broedsucces grutto in NHZ 2016-2022De oorzaken van dit matige resultaat wijten we vooral aan het droge voorjaar in combinatie met hoge predatiedruk. De extra beheermaatregelen om te vernatten en predatiedruk te verminderen die we sinds 2020 namen hebben wellicht nog erger voorkomen. Komende jaren zet collectief NHZ dan ook nóg sterker hierop in om herhaling te voorkomen en de negatieve trend te keren. Gelukkig zorgt het landelijke Aanvalsplan Grutto nu voor de nodige middelen hiervoor.

Positief

Positief in 2022 waren onze ervaringen met het monitoren van bodempredatoren met wildcamera’s. Zodanig dat jagers in Amstelland in 2023 gezamenlijk uniform en gecoördineerd gegevens gaan verzamelen. Ook nam dit jaar de omvang van beheerpakketten verder toe. De lengte aan slootkanten met een botanische weiderand is in vijf jaar bijna verdrievoudigd: van 150 km in 2018 naar ruim 400 km in 2022. Dit stimuleren we in 2023 verder - net als pakketten voor zwaar beheer - om de overlevingskans van kuikens en de biodiversiteit in het algemeen te vergroten en robuuster te maken. 

In de Bovenkerkerpolder namen agrariërs bovendien maatregelen om het leefgebied van de argusvlinder te verbeteren. In 2022 werden meer argusvlinders geteld dan ooit. De Vlinderstichting heeft onderzoek verricht naar het voorkomen van de rupsen en individuen. Dit onderzoek wordt in 2023 voortgezet .

Akkernatuur

Het beheer van akkernatuur in de Haarlemmermeer en de Gooise engen mag zich verheugen op toenemende belangstelling van agrariërs. Met kruidenrijke akkerranden (190 km) en wintervoedsel- en vogelakkers (bijna 67 ha) dragen zij steeds meer bij aan groen-blauwe dooradering en Functionele Agrarische Biodiversiteit. Ook de monitoring komt hier van de grond met mooie waarnemingen van velduil, blauwe kiekendief en patrijs.

Verbreding

Organisatorisch werkte het collectief ook aan verdere versterking. De voorbereiding van het nieuwe ANLb-stelsel zorgde voor veel onduidelijkheid, maar we hebben dit aan kunnen grijpen om een aantal efficiëntie- en verbeterslagen door te voeren.

Met alle maatschappelijke opgaven die op onze leden afkomen – niet in de laatste plaats de stikstofdoelen uit ‘Den Haag’ – bereiden we ons voor op verbreding van ons takenpakket. Om deze opgaven het hoofd te kunnen bieden, startten we in 2022 al polderprocessen in de Bovenkerkerpolder en in de Nieuw-Keverdijkse polder, waarin de agrariërs plannen maken om hun eigen toekomst te bestendigen. Het al lopende proces in de Ronde Hoep kwam na bekendmaking van de stikstofplannen in juni tot stilstand, maar is inmiddels weer hervat.

Kortom, laat 2023 maar komen!

Bekijk hier het volledige beheermonitoring jaarverslag 2022.

 

 

Pragmatische projectleider gezocht!

Ben jij een aanpakker die met de voeten in de modder wil staan om boeren op diverse fronten te helpen […]

lees verder »

NHZ is partner in De Groene Stelling

Dertien partijen slaan de handen ineen om een mooier en groener landschap in de Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen: De Groene […]

lees verder »

Effect van agrarisch natuurbeheer op waterkwaliteit

Waterschap AGV heeft door adviesbureau Tauw een evaluatie laten uitvoeren naar het effect van de water beheerpakketten op watervegetatie sinds […]

lees verder »

meer nieuws »