Bijgewerkte uitleg nieuwe samenhang GLB-onderdelen

22-11-2022

Op dit moment benadert het collectief alle leden individueel om de beheerwensen voor volgend jaar te inventariseren.

Omdat de regels van het nieuwe spel ingewikkled zijn, bovendien nog steeds veranderen en de drie pijlers Conditionaliteiten-Ecoregeling-ANLb onderling met elkaar samenhangen, is het niet makkelijk om keuzes te maken die zowel recht doen aan een fijne financiele steun voor je bedrijf, als aan het verder versterken van de natuurwaarden die we samen hebben opgebouwd in afgelopen jaren. 

De insteek van het collectief is daarom om zoveel mogelijk hetzelfde te houden als het bedrijfsmatig even kan. Komend jaar wordt een leerjaar waarin we pas echt de effecten kunnen begrijpen en tegelijk zijn er mogelijkheden om de regels aan te passen om negatieve effecten te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat we samen de nieuwe regels goed begrijpen en erover in gesprek gaan. 

 

Om het nieuwe stelsel te helpen begrijpen bieden we je hier de meest recente GLB-basisinformatie:  

  • Rekentool demo - grasland:

 

LNV/RVO organiseren nog een ronde fysieke regionale informatiebijeenkomsten over het GLB-NSP. Tijdens deze bijeenkomsten zullen zij de laatste stand van zaken toelichten en is er ruimte voor het stellen van vragen. De locaties zijn niet echt dicht bij ons in de buurt, maar de twee dichtstbijzijnde zijn: 

  • 23 november 19:30 uur inloop: De Meeuwenhoeve, Meeuwenweg 28, Lelystad
  • 8 december 19:30 uur inloop: Leven van de wind, Oosterterpweg 12, Wieringerwerf 

Meld je hiervoor aan via dit formulier

Makkelijker is misschien het volgen van deze webinars:

 

 

2022: positieve ontwikkelingen beheer, matig broedsucces weidevogels

Het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied is afgelopen jaar verder versterkt. Maar 2022 was voor weidevogels in Noord-Holland Zuid een […]

lees verder »

Bijgewerkte uitleg nieuwe samenhang GLB-onderdelen

Op dit moment benadert het collectief alle leden individueel om de beheerwensen voor volgend jaar te inventariseren. Omdat de regels van […]

lees verder »

Bijeenkomst 'Wat betekent het nieuwe GLB voor u?'

Op donderavond 8 december nodigt de Provincie Noord-Holland u van harte uit om aanwezig te zijn bij een informatiebijeenkomst georganiseerd vanuit […]

lees verder »

meer nieuws »