Tureluur

De tureluur doet het in Noord-Holland Zuid alle jaren wel redelijk. Zowel de graslanden die geschikt zijn voor de kievitkuikens als die waar de gruttogezinnen lopen, worden ook door tureluurs gebruikt. Door snel te schuilen in greppels of slootkantjes zijn ze minder kwetsbaar voor werkzaamheden en verplaatsen zich makkelijk door de polder.

Uiteraard zijn ze daar in de slootkanten nogal eens voer van de reigers...

De tureluur is een wat minder opvallende steltloper in de weiden. Het is een vogel die zich de laatste tien jaar opvallend makkelijk kan handhaven. Het nest van de tureluur is haast onvindbaar goed verborgen en ligt vaak in de buurt van sterke buurman kievit -die vangt met zijn agressie en opvallende nest veel van de predatiedruk op voor de tureluur.