Kievit

Vreemd genoeg weten voor de grutto beter wat we moeten doen dan voor de kievit. De graslanden rust geven is een  goede maatregel -als de weiden vochtig zijn en het gras traag groeit. Maar dat wat langere gras waar een gruttokuiken dol op is, is voor die kievit al weer te lang. Uitgesteld maaien werkt dus minder in het boerenland waar de meeste kieviten zitten. Vermoedelijk is het op de juiste manier beweiden een van de oplossingen. Dan is er nog een probleem: als er mais wordt verbouwd in de polder leggen de kieviten vooral daar hun eieren. Maar we zien er maar weinig kuikens groot worden. Misschien zijn grasstroken in de Mais een idee? Dat doen we in de Noordpolder bij Muiden. Een ingrijpend experiment in de Duivendrechterpolder: een vogelakker -een akker met gras speciaal voor de kievit!

De kievit is zonder twijfel de meest opvallende weidevogel. Al vroeg in het voorjaar trekken de vogels met hun luidruchtige en spectaculaire baltsvluchten de aandacht. U kunt er genoeg te zien krijgen op een wandeling in april langs weiden of akkers, toch is het aantal kieviten aan het afnemen. Wat kunnen we doen om deze soort een steuntje in de rug te geven?