Scholekster

Anders dan andere steltlopers in de wei worden de kuikens van de scholekster gevoerd. Dit zorgt er voor dat voedselgebrek in de weilanden vermoedelijk geen knelpunt is. De nesten en kuikens zijn wel kwetsbaar voor werkzaamheden en predatie. Het lukt gelukkig om veel van nesten te beschermen tegen werktuigen en koeien. Voor de kuikenoverleving weten we nog weinig effectieve maatregelen. Extensief weiden?