Kerkuil

Ook in Noord-Holland Zuid zien we een gestaag groeiende populatie kerkuilen. Voor het grote publiek is het een haast onzichtbare vogel. Af en toe zie je er een 's nachts langs de weg dwarrelen in het licht van een lantaarnpaal.

De meeste tijd zijn ze onzichtbaar -veilig in de stal, waar ze zich verdienstelijk maken als de best denkbare bestrijders van muizen.

De kerkuil was vermoedelijk na de extreme winter van 1963/64 uitgestorven en het westen van het land. Sinds een goede tien jaar zijn de vogels gelukkig weer helemaal terug!

Een belangrijke factor in het herstel van de kerkuil zijn de nestkasten die in veel stallen en schuren zijn opgehangen. Veruit de meeste kerkuilen broeden nu in nestkasten.