Grutto

De Grutto is verkozen tot nationale vogel van Nederland -met reden: de meeste grutto's op deze aarde broeden in Nederland. Grutto's arriveren in februari-maart, na een overwinteringsperiode in West-Afrika. De vogels hebben dan enige weken nodig om op sterkte te komen en leven in groepen op en rondom plasdras gebieden, zoals het 'landje van Geijsel' bij Ouderkerk.

Gurro´s leggen in april hun eieren, die zijn kwetsbaar voor werkzaamheden als mestuitrijden en maaien en voor  predatoren als kraaien en hermelijnen. De kuikens hebben 30 dagen nodig om vliegvlug te worden. Om voedsel te vinden en zich te verbergen voor roofvogels en kraaien moeten de kuikens in halflang gras met een open structuur lopen -kruidenrijk grasland eind mei is cruciaal, hierop zijn veel maatregelen in NHZ gericht.