Uilskuikens

10-06-2016

Voor het tiende jaar (meer?) hebben we met Daan Buitenhuys een rondje gemaakt langs een selectie van de nestkasten. We kozen er zeven en het was zeven keer raak. Eén kerkuil zat nog op eieren, in de andere zes kasten troffen we 15 steenuilskuikens en 3 kerkuilskuikens. Hooguit een derde van de populatie schat ik.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »