(S)ken je sloot: viewer open

20-12-2020

Sinds 2017 is een flinke groep boeren in het werkgebied van Waterschap AGV actief aan het vastleggen hoe de sloten er uit zien: hoe diep is het water, hoe dik de baggerlaag en welke planten groeien er. Deze informatie kunnen we allemaal gebruiken om te zoeken naar maatregelen om de waterkwaliteit in de biodiversiteit van de sloot te verbeteren.

BEKIJK DE RESULTATEN VAN DEZE METING ONLINE!

Een goede ecologische kwaliteit van een sloot hangt o.a. samen met de bedekking van verschillende plantenlagen. Het beste is als er een goede verdeling is van waterplanten die volledig onder water groeien, drijvende waterplanten en waterplanten die deels boven het water uitsteken. Kroos en flab zijn indicatoren van een hoge voedselrijkdom en verstikken het leven in de sloot. Die mogen dus maar in beperkte mate aanwezig zijn. De optimale verdeling verschilt tussen een veen sloot en een sloot op een kleibodem. Grofweg is de bedekking van waterplanten die deels boven het water uit steken tussen de 5 en 30% optimaal. De ondergedoken waterplanten hebben een goede bedekking tussen de 30 en 90%. Drijfbladplanten hebben idealiter een bedekking van tussen de 10 en 30%. Kroos en flab zijn afwezig of bedekken minder dan 15%.

Gemeten volgens deze normen schieten veel sloten tekort! Een belnagrijke oorzaak lijkt de explosieve groei van Amerikaanse Rivierkreeften in het groene hart. Er wordt gezocht naar maatregelen om hier wat aan te doen...

LEES HET VERSLAG OVER 2020

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland? In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken […]

lees verder »

(S)ken je sloot: viewer open

Sinds 2017 is een flinke groep boeren in het werkgebied van Waterschap AGV actief aan het vastleggen hoe de sloten […]

lees verder »

Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland

Zoals ieder jaar heeft Landschap Noord-Holland weer een prachtig vormgegeven verslag gemaakt over de Boerenlandvogels in de provincie. Dit jaar […]

lees verder »

meer nieuws »