helder water?!

Het water in veel sloten is niet zo helder en er zijn weinig waterplanten. De oorzaken zijn vele:

 • fosfaat in het water (uit de mest)
  • tegengaan door bufferstroken zonder mest langs de sloot.
  • tegengaan door een erfinrichting waarbij geen afspoeling plaatsvindt
  • tegengaan door geen mest uit te rijden in natte periode
  • principes van kringloop landbouw toepassen 
 • zout uit boesem of kwel
  • aan kwel is niets te doen, maar door inlaat uit zoute boesems te beperken is winst te behalen
 • vissen als brasem en karper
 • Kreeften die planten eten

We gaan i.s.m. de waterschappen een brede aanpak ontwikkelen waarbij de bovenkerkerpolder een pilotgebied wordt om zaken van te leren.

Over 5 a 10 jaar: meer helder water met vis en vissende dieren zoals de fuut!