Verslag bufferstroken Haarlemmermeer 2020

02-12-2020

In 2020 kon collectief NHZ aan de bestaande 24 ha. akkerranden nog eens 18 ha. toevoegen.

Met 42 ha. werd over een lengte van ruim 120 kilometer bloemrijke rand gerealiseerd.

 

We kunnen nu door bufferstroken langs water, stroken in de droge dooradering, wintervoedselakkers en vogelakkers aan te sluiten bij bermen, oevers en taluds bouwen aan een 'raster' in de polder met bloemen dat de insectenpopulaites ondersteunt.

Dave Dirks, de man maakte er een mooi verslag over -Lees het hier.

We vragen onze leden om ook in 2021 een flinke uitbreiding mogelijk te maken!

Meer insecten op kruidenrijke weilanden

Gemiddeld wordt er op het kruidenrijke grasland per etmaal 40% meer biomassa waargenomen van ongewervelden dan op het monocultuur grasland; […]

lees verder »

Bij 12: Evaluatie ANlb

Het Stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘staat’ vier jaar na de start en ontwikkelt zich goed als instrument voor agrarische […]

lees verder »

Bodemcoaches weer aan de slag

Kijk ze hier staan, de bodemcoaches NH, ze mogen vanaf vandaag via Landbouwportaal NH weer op gratis bedrijfsbezoek bij agrariërs […]

lees verder »

meer nieuws »