Verslag bufferstroken Haarlemmermeer 2020

02-12-2020

In 2020 kon collectief NHZ aan de bestaande 24 ha. akkerranden nog eens 18 ha. toevoegen.

Met 42 ha. werd over een lengte van ruim 120 kilometer bloemrijke rand gerealiseerd.

 

We kunnen nu door bufferstroken langs water, stroken in de droge dooradering, wintervoedselakkers en vogelakkers aan te sluiten bij bermen, oevers en taluds bouwen aan een 'raster' in de polder met bloemen dat de insectenpopulaites ondersteunt.

Dave Dirks, de man maakte er een mooi verslag over -Lees het hier.

We vragen onze leden om ook in 2021 een flinke uitbreiding mogelijk te maken!

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland? In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken […]

lees verder »

(S)ken je sloot: viewer open

Sinds 2017 is een flinke groep boeren in het werkgebied van Waterschap AGV actief aan het vastleggen hoe de sloten […]

lees verder »

Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland

Zoals ieder jaar heeft Landschap Noord-Holland weer een prachtig vormgegeven verslag gemaakt over de Boerenlandvogels in de provincie. Dit jaar […]

lees verder »

meer nieuws »